Ny ansøgningsfrist til Slate Funding 05.02.15

MEDIA call EACEA 18/2014: Europa-Kommissionen har offentliggjort det nye call til Slate Funding med ansøgningsfrist 5. februar 2015, kl.12.00

Udviklingsstøtte til Slate Funding
Uafhængige europæiske produktionsselskaber med solid erfaring, der har eksisteret i mindst 36 måneder, der udvikler fiktion, animation eller kreative dokumentarfilm kan søge om Slate Funding fra Creative Europe. Ansøgere skal fremvise dokumenteret erfaring. Det ansøgende selskab skal have produceret et audiovisuelt værk, der har været kommercielt distribueret inden for de sidste fem år og i minimum tre lande. Selskabet skal ligeledes dokumentere, at de ejer hovedandelen af rettighederne til projekterne.

Det er kun muligt at søge udviklingsstøtte i Creative Europe én gang per regnskabsår, hvilket betyder, at ansøgere i runderne "Call 17/2014 Single Project" og "Call 18/2014 Slate Funding" ikke kan ansøge dette aktuelle call.

Det samlede budget for Slate Funding er 12 mio. EUR i 2015.Hvilke slags projekter kan man søge med?
Projekter med høj kunstnerisk kvalitet og europæisk og internationalt potentiale. Projekter der egner sig til co-produktion mellem flere europæiske lande og som fokuserer på publikum allerede i udviklingsfasen gennem målrettede markedsførings- og distributionsstrategier.
  • Fiktionsfilm, animationsfilm eller kreative dokumentarfilm, på minimum 60 minutter til biograflancering
  • Drama produktioner (enkeltstående eller serier) på minimum 90 minutter til TV
  • Animation (enkeltstående eller serier) på minimum 24 minutter til TV
  • Kreative dokumentarfilm (enkeltstående eller serier) på minimum 50 minutter til TV

Første optagedag (principal photography) må ikke finde sted før 8 måneder efter ansøgningsdatoen.Hvor meget kan man søge om?

For en slate (støtte til en pakke med 3-5 projekter) kan der søges totalt mellem 70.000 EUR og 200.000 EUR.

For en slate udelukkende med dokumentarprojekter er det maksimale beløb sat til 150.000 EUR.

Hvert projekt kan modtage støtte på mellem € 10.000 og € 60.000, men tilskuddet fra Creative Europe kan ikke overstige 50% af de godkendte udviklingsomkostninger for hvert projekt.Hvornår kan man forvente at få svar på ansøgningen?
Ansøgere modtager en bekræftelse pr. email, når ansøgningen er modtaget. Information til ansøgere finder sted til juni 2015 og støttetildelingen til juli 2015.

Efter ansøgerne er blevet informeret, offentliggøres resultaterne på EU Kommissionens hjemmeside og her på Creative Europe Deskens hjemmeside.Hvor stor er chancen for at få støtte?

Godkendte ansøgninger bliver evalueret på basis af et pointsystem, hvor ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointantal. Ansøgerne med de højest antal point modtager støtte inden for budgetrammerne. Pointsystemet er beskrevet i retningslinjerne. 

Download guidelines og læs mere om ordningen på EUs egne siderSpørgsmål og vejledning?
Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp og vejledning med din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os: Ene Katrine Rasmussen, ener@dfi.dk og Maiken Høj, maikenh@dfi.dk