Ny ansøgningsrunde for støtte til eksterne filmværksteder


18.9.2003
Igen i år kan foreninger
og kommunale og selvejende institutioner søge Det Danske Filminstitut om
støtte til værkstedsaktivitet. Værkstedsstøtteordningen har til formål at
støtte film- og videoværksteder, der bidrager til talentudvikling og
eksperimenterende filmkunst i Danmark.
Støtteordningen er
øremærket værkstedsaktiviteter i foreninger og i selvejende institutioner
samt aktiviteter i kommunalt regi.
Det er hensigten, at
midlerne skal fordeles med passende geografisk spredning, således at nye
filmtalenter kan tilbydes professionelle produktionsfaciliteter og
kompetent faglig assistance flere steder i landet.
I et forsøg på at give
værkstederne arbejdsro og mulighed for langsigtet planlægning vil
Filminstituttet i år prioritere ansøgninger til konsolidering af den del
af driften, der vedrører produktionskapaciteten, samt til nye langsigtede
aktiviteter for perioden 2004-2007. Det tilrådes derfor at søge for hele
perioden.
Støtten kan dog som
tidligere også søges til produktionsrelaterede omkostninger i forbindelse
med enkelte aktiviteter/workshops.
Støtte forudsætter
medfinansiering fra anden side.
Vilkårene for støtte
under denne ordning er under revision. De nye vilkår forventes at være
klar primo oktober. Det er de nye vilkår, der vil være grundlaget for
støtten i 2003. De p.t. gældende vilkår findes på www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=17330.
Der er deadline for
ansøgninger 10. oktober 2003.
Ansøgningsskema kan
downloades fra ovennævnte webside eller rekvireres på telefon 33 74 34 84.
Ansøgningsskema kan emailes til loneh@dfi.dk eller sendes til Det Danske
Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K, mærket "Ekstern
værkstedsstøtte".
For yderligere
oplysninger, kontakt venligst:
Det Danske
FilminstitutLars Feilberg, områdedirektør, Produktion &
UdviklingTelefon 33 74 34 33, larsfe@dfi.dk
Prami Larsen, leder af
FilmværkstedetTelefon 33 74 34 84, pramil@dfi.dk