Ny bekendtgørelse om regnskab og revision af projekttilskud

Alle, der modtager tilskud over 100.000 kr., skal fremover aflevere regnskab indeholdende forvaltningsrevision.

Det Danske Filminstitut skal henlede opmærksomheden på, at der per 1. januar 2014 er kommet en ny bekendtgørelse om regnskab og revision af projekttilskud.

Fremover skal alle, der har modtaget tilskud over 100.000 kr. aflevere regnskab indeholdende forvaltningsrevision. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Regnskab for tilskud på 100.000 kr. og derunder skal ikke revideres af revisor. Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtager som derved indestår for, at tilskuddet er brugt sparsommeligt til formålet.

Ved tilsagn om manuskriptstøtte på DKK 100.000 og derunder kan regnskab erstattes af en kopi af underskrevet forfatterkontrakt, hvor honoraret svarer til støttebeløbet.

Der henvises i øvrigt til DFIs side med revisionsinstrukser.