Ny Distributions- & Lanceringsafdeling


27. september 2005 Det Danske Filminstitut har samlet arbejdet med lancering af dokumentar-, kort- og spillefilm, samt festivalarbejdet, i én fælles Distributions- & Lanceringsafdeling. Maja Dyekjær Giese er leder af denne afdeling. Baggrunden for denne omlægning er ønsket om at skabe en endnu tættere koordination mellem genrerne i forbindelse med biografdistribution, lancering og festivalarbejde. Omlægningen sker udelukkende for at skabe en bedre organisation, ikke for at opnå besparelser. Alle medarbejdere fra de to tidligere afdelinger, dvs. afdelingen for lancering af spillefilm og afdelingen for lancering af kort- og dokumentarfilm, fortsætter i den nye Distributions- & Lanceringsafdeling. Dokumentarfilm er gennem de senere år i stigende grad blevet synlige i danske biografer, i kultur- og samfundsdebatten og på festivaler. I de kommende år vil såvel spillefilm som dokumentarfilm stå over for en række udfordringer: digitalisering af biografer, nye "film-on-demand"-distributionsformer, retrodigitalisering og udgivelse af dvd'er med filmklassikere. Gennem forskellige støtteordninger er Filminstituttet med til at præge denne udvikling, og det er vigtigt, at instituttet gennem én koordineret indsats kan støtte både kort-, dokumentar- og spillefilm, når de skal importeres, distribueres og vises digitalt, når biograferne skal have tilskud til lancering, kopier og til nyt udstyr, og når vi gennem Art Cinema- og biografrenoveringsordningen støtter visningsstederne. I den nye Distributions- & Lanceringsafdeling vil det samtidig være en vigtig opgave at videreudvikle de særlige distributionsformer, som knytter sig til kort- og dokumentarfilmene. Her tænkes både på den voksende interesse blandt producenterne for at etablere et egentligt privatsalg, og på Filminstituttets egen distribution af filmene til især skoler og biblioteker. For yderligere oplysninger: Maja Dyekjær Giese, afdelingslederDistributions- & Lanceringsafdelingen majag@dfi.dk, 3374 3439 / 4050 4750 Anders Geertsen, områdedirektørDistribution & Formidlingandersg@dfi.dk, 3374 3550 / 2097 3400