Ny kopistøtteordning fra Filminstituttet

13.6.2001
Biografpublikummets store interesse for dansk film i de seneste år
har naturligvis også skabt en forøget efterspørgsel på premierekopier i de
danske biografer. Hvor en danske film tidligere i gennemsnit blev udsendt
i cirka 25 kopier ved filmens premiere, er det gennemsnitlige antal nu
vokset til 40 premierekopier pr. film.
Det Danske
Filminstitut og Johan Ankerstjerne A/S har på den baggrund indgået et
praktisk samarbejde, der skal være med til at sikre de danske producenter
en forsat kopistøtte til deres film samt en lavere kopipris.
Takket være det
generelt forøgede kopiantal er det blevet muligt for Johan Ankerstjerne at
reducere priserne på kopierne betydeligt, hvilket har dannet basis for den
nye kopistøtteordning.
Den nye
kopistøtteordning går ud på følgende:
Kopiering
fra originalnegativ, mindst 10 og maks. 30 kopier: kr. 4,85
pr. meter, hvoraf Det Danske Filminstitut støtter med kr. 2,40 pr.
meter.
Kopiering
fra dubnegativ, mindst 10 kopier: kr. 3,95 pr. meter, hvoraf
Det Danske Filminstitut støtter med kr. 1,95 pr. meter.
Kopiering
fra dubnegativ, mindst 31 kopier: kr. 3,95 pr. meter, hvoraf
Det Danske Filminstitut støtter med kr. 1,95 pr. meter. Ved den 31. kopi
får producenten en kreditnota på dubnegativet, som nu er Johan
Ankerstjernes ejendom, og der kan kun bestilles kopier fra Johan
Ankerstjerne. I tilfælde af salg af dubnegativ til udlandet vil der blive
fremstillet et nyt, som kunden debiteres.
Ved
kopiering fra opblæste eller udskudte negativer eller fra
dubnegativer, der af produktionsmæssige årsager er nødvendige før
kopiering, afregnes kopierne som ved dubnegativer, hvis der foreligger en
sikkerhedsmaster. Mindst 10 kopier: kr. 3,95 pr. meter, hvoraf Det Danske
Filminstitut støtter med kr.1,95 pr. meter. Disse negativer krediteres
ikke.
Alle ovennævnte
kopipriser er ved kopiering på laboratoriets standardprintfilm. Ved
kopiering på specielle printfilm som f.eks. Kodak premiere, eller SH print
beregnes et tillæg pr. meter.
Dette er en
aftale, som Det Danske Filminstitut er meget tilfredse med, og DFI
påskønner det særdeles gode samarbejde, som instituttet har med Johan
Ankerstjerne A/S. Men samtidig vil Det Danske Filminstitut også gøre
opmærksom på, at den ovennævnte kopistøtte naturligvis også er gældende
for producenter, der skulle vælge at få lavet kopier andetsteds end hos
Johan Ankerstjerne.
Den nye kopistøtte
vil indgå i Filminstituttets reviderede lanceringsstøtteordning, som
forventes klar sensommer/efterår 2001
For yderligere
information:
Jimmy Bredow, Det
Danske FilminstitutTelefon 33 74 34 00 / jimmyp@dfi.dkErling Dreiager, Johan
Ankerstjerne A/STelefon 35 81 17 00 / erling@johan-ankerstjerne.dk