Ny lånegarantifond til den kreative sektor

NYHED. Europa-Kommissionen og Creative Europe programmet har øremærket 121 mio EUR til gavn for  SMV'er i den kulturelle og kreative sektor.

Den nye finansieringsfacilitet skal fungere som en lånegaranti, der har til formål at forbedre SMV'ers adgang til finansiering af kulturelle og kreative projekter, hvor finansielle mellemmænd (fx banker) skal stille en finansiel garanti til rådighed. Det forventes, at initiativet, som er ledet af European Investment Fund, skal generere midler i form af långarantier på en størrelse af 600 mio EUR, som skal dække det hul i finansieringsplanen, der ofte er fra idé til realisering. Det skal således være nemmere for SMV'er at låne penge til kulturelle og kreative projekter, hvor outputet og det endelige resultat ikke behøver at være håndgribeligt eller fungere på markedsvilkår.

Adgang til finansiering er de facto en større udfordring for SMV'er i den kulturelle og kreative sektor end det er tilfældet i andre sektorer, da resultatet ofte er for uhåndgribeligt for eksterne finansiører og banker, at de tør stille en garanti for det pågældende projekt.

Hvilke projekter kan støttes?
Der skelnes ikke mellem markedsorienterede og ikke-markedsorienterede aktiviteter, hvorfor der er tale om en bred forståelse af kulturelle og kreative projekter og aktiviteter - som inkluderer arkitektur, arkiver & biblioteker, kunsthåndværk, kulturarv, design, festivaler, musik, performance kunst, udgivelser, radio, visuel kunst og audiovisuel inkl. film, tv, computerspil og multimedie.

Finansieringsfaciliteten blev annonceret i 2014 og vil påbegyndes i løbet af sommeren 2016.

Læs mere om långarantifonden her