Ny nordisk filmerfaring

INVITATION. De nordiske filminstitutter, Nordisk Film & TV Fond og Filmhøjskolen i Ebeltoft arrangerer tre - dages seminar for nordiske filmtalenter. Unge filmskabere fra den nordiske region inviteres hermed til netværksmøde.

Hva er nordisk kvalitetsfilm? Vi vil sammen ta opp ulike perspektiver på det å skape film. Vi vil særlig  ha fokus på innhold og kunstnerisk samarbeid på tvers av landegrenser.

Innspill og samtaler med Hans Petter Moland, Lars Blomgren, Ella Lemhagen, Karin Julsruud, Sigurjon Sighvatsson , Valdís Óskarsdóttir, Klaus Härö, Kim Fupz Aakeson m. fl.

Baggrund

For 15 år siden arrangerte Nordisk Film & TV fond flere samlinger for en ny generasjon nordiske filmskapere under navnet New Nordic Film Experience.  Målet var å skape et nordisk nettverk, være inspirerende for hverandre og utvikle konkrete prosjekter i møte med internasjonale mentorer.  Samlingene var vellykkete, og flere av deltagerne er i dag blant Nordens ledende filmskapere.  Møtene skapte også konstellasjoner over landegrensene, og var viktig for et nordisk samarbeid på lang sikt.

Ny Nordisk Filmerfaring skal fokusere på de kunstneriske og publikumsmessige ambisjonene som den enkelte har for sine prosjekter, utvikling av egne stemmer, samarbeidet om felles visjon og originalitet. Innhold i forhold til distribusjon på et nasjonalt, nordisk og internasjonalt marked vil også være et sentralt tema.  De tekniske mulighetene for å lage og distribuere film har aldri vært bedre og billigere, og filmproduksjon på siden av det tradisjonelle blir også en naturlig del i denne tematikken.

Ny Nordisk Filmerfaring vil

  • Tilby et engasjerende og inspirerende program som er relevant for målgruppen, med innledere som har topp internasjonal/nordisk erfaring.
  • Sette fokus på innhold og kreative prosesser.
  • Skape en atmosfære rundt arrangementet som stimulerer til gode faglige og personlige møter mellom filmskapere på tvers av generasjoner og de nordiske landegrensene.
  • Skape et seminar som kan danne grunnlag for fortsatt samarbeid mellom deltagerne.

Hvem kan søge: Instruktører, producere og manuskriptforfattere, som har lavet en eller to spillefilm.

Deltagere: Ca. 40 i alt

Arbejdssprog: Engelsk.

Seminarafgift: 2.000 norske kroner inklusiv rejse og ophold.

Hvornår: Onsdag 8. til fredag 10. juni 2011.

Hvor: Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft, Danmark.

Ansøgninger og CV sendes til: mariannem@dfi.dk

Ansøgningsfrist: 7. april 2011.

Se også Det Norske Filminstituts hjemmeside