Ny rapport om digital distribution af dansk dokumentarfilm

ANALYSE. Producentforeningen og Det Danske Filminstitut har netop offentliggjort en rapport om dansk dokumentarfilms digitale markedspotentiale.

I forlængelse af "Filmaftale 2015-2018" har Producentforeningen og Det Danske Filminstitut udarbejdet en analyse af dansk dokumentarfilms digitale markedspotentiale. Analysen omfatter det danske marked til forbrugerne og det offentlige som aftagere. Baggrunden er et fælles ønske om at opnå større indsigt i, hvorvidt der er et særligt digitalt marked for dokumentarfilm, og om dansk dokumentarfilm i højere grad kan udnytte et eventuelt potentiale.

Analysen, der nu offentliggøres, viser ikke et egentligt uudnyttet digitalt markedspotentiale, som vurderes at kunne forbedre økonomien i den danske dokumentarfilmbranche væsentligt på nuværende tidspunkt. 

Det kan ikke entydigt konkluderes, at der er nye indtægter at hente på danske og internationale markeder pt. Det betyder dermed også, at dokumentarfilms økonomi i Danmark fortsat er mest velfungerende under de nuværende ordninger, hvor filmene hovedsageligt støttes af Filminstituttet og tv-stationerne.

På det internationale marked er der behov for fleksibilitet, således at støttevilkår og politiske aftaler ikke begrænser filmenes muligheder for at skabe og nå et internationalt publikum.

Analysen peger på en vifte af faktorer, som er væsentlige i dokumentarfilmbranchens fælles projekt om fremadrettet at udvikle et decideret marked på de digitale platforme. Rapporten giver branchen et fælles udgangspunkt for at diskutere videndeling, best practice og konkrete strategier for at bringe danske dokumentarfilm endnu videre ud på de digitale platforme samt for at drøfte, om støttesystemet i højere grad kan facilitere den proces.

Som opfølgning på arbejdet, iværksætter arbejdsgruppen bag analysen, dvs. Filminstituttet, Producentforeningen og Nordisk Panorama, en række initiativer frem mod efteråret. Initiativerne omfatter bl.a. dialog med VOD-tjenester og seminar i DFI og på Nordisk Panorama om indsatser, ny viden samt løbende og inddragende drøftelser af analysens anbefalinger.

Læs analysen Digital Distribution of Danish Documentaries.