Ny standardkontrakt for DR og TV 2s engagement i dansk film træder i kraft 1. juli 2008


Kulturministeriet har bedt Det Danske Filminstitut om at viderebringe følgende meddelelse:

De nye standardkontrakter for DR/TV2s udmøntning af de politisk fastsatte engagementbeløb (jf. Medieaftale 2007-2010 og Filmaftale 2007-2010) vil have virkning fra 1. juli 2008. Alle aftaler om DR/TV2s anvendelse af engagementsbeløbet i henholdsvis spillefilm og kort- og dokumentarfilm, der indgås den 1. juli eller herefter, er omfattet af de nye kontrakter, uanset at der forudgående er indgået bindende aftaler om mellem DR/TV 2 og en producent om DR/TV 2s køb af visningsrettigheder og eventuelle investering i en given film.For yderligere oplysningerAdministrerende direktør Henrik Bo Nielsen, hbn@dfi.dk, 3374 3501
Områdedirektør Claus Ladegaard, Produktion & Udvikling, clausl@dfi.dk, 3374 3433