Ny standardkontrakt for kort- og dokumentarfilm

Arbejdet med en ny standardkontrakt for tv-stationernes erhvervelse af udnyttelsesrettigheder i danske kort- og dokumentarfilm er nu afsluttet.

Standardkontrakten omhandler vilkårene for tv-stationernes rettighedserhvervelse, når tv-stationen ønsker at medregne betalingen herfor i det politisk fastsatte engagementsbeløb, jf. Filmaftalen 2011-2014 og Mediepolitisk aftale 2011-2014.

Som meddelt i branchemail af 11. maj 2011 vil indgåede aftaler fra 1. januar 2011 kunne genforhandles på grundlag af den nye standardkontrakt, såfremt én af parterne ønsker det. Tv-stationens engagementsbeløb i filmen vil dog ikke kunne genforhandles. Det kan derudover tilføjes, at allerede indgåede aftaler om holdback i forhold til tv-stationernes udnyttelse ikke vil kunne fraviges.

Endvidere bemærkes, at som hidtidig praksis vil standardkontrakten være gældende frem til, at der politisk er indgået en ny.

LinkStandardkontrakt kort- og dokumentarfilm (Word-dokument)

Kontakt:
Claus Ladegaard, områdedirektør Produktion & Udvikling, Det Danske Filminstitut, tlf. 4032 6213

For tekniske spørgsmål:
Claus Hjorth, kontorchef, Det Danske Filminstitut, tlf. 2261 5381