Ny støtteform til lavbudgetfilm

NYT INITIATIV. På konsulentordningen for spillefilm etableres pr. 15. november en mulighed for at få støtte til lavbudgetfilm.

Støtten indføres for at stimulere til udvikling og produktion af film, som med et stramt produktionskoncept er tænkt til et lavere budget. Initiativet skal bidrage til udviklingen af dansk film ved på den ene side at give nye talenter mulighed for en højere produktionsfrekvens, på den anden side at styrke innovation ved at tilskynde mindre selskaber til at producere spillefilm tidligere end ellers.

Støttemuligheden henvender sig først og fremmest til instruktører, der skal  i gang med deres 2. eller 3. spillefilm, samt instruktører, der har omfattende erfaring fra andre genrer eller funktioner, f.eks. fra dokumentarfilm eller tv-fiktion eller som manuskriptforfatter.

Muligheden for at søge støtte til lavbudgetfilm er ikke en ny ordning som sådan, men en fokuseret prioritering af støttemidlerne inden for konsulentordningen. Initiativet skal sikre en større budgetspredning, så produktion af film på begrænset budget stimuleres, samtidig med at de meget høje støttebehov hos de større, ambitiøse film fortsat kan honoreres.

Filminstituttet har tidligere høstet gode erfaringer med specifik støtte til lavbudgetfilm. Med den lavbudgetordning, der eksisterede mellem 2015 og 2018, blev der introduceret både nye instruktører og selskaber med en stærkere konceptuel tænkning.

Støttevilkår

Initiativet følger de støttevilkår, der gælder for spillefilm under konsulentordningen, samt Filminstituttets almindelige vilkår og vejledninger om lønninger mv.

Dog gælder følgende særlige forhold for ansøgning om lavbudgetstøtte:

  • Støttemuligheden er målrettet lavbudgetfilm med et produktionsbudget på omkring 8 mio. kr., eksklusiv udvikling. Men film med højere budget kan også søge.
  • Produktionsstøtten kan udgøre 75 % af filmens samlede produktionsbudget, dog maksimalt 6 mio. kr.
  • På ansøgningsskemaet skal ansøgeren angive, at de ønsker at søge som lavbudgetfilm. Det drejer sig både om udviklings- og produktionsstøtte.
  • Allerede igangværende udviklingsprojekter kan efter ønske fra ansøgeren benytte lavbudgetmuligheden.
  • Det er muligt at søge om direkte produktionsstøtte uden forudgående udvikling.

Spørgemøde

Filminstituttet afholdt et online spørgemøde om det nye initiativ onsdag den 17. november.