Ny torsdagspitch

Deadline for tilmelding til årets sidste Torsdagspitch er onsdag den 17. november kl. 12.

Arrangementerne afholdes:

Torsdag den 25. november

Formålet er at støtte udviklingen af originale ideer til spillefilm ved at støtte ide- og manuskriptudviklingen på et tidligt tidspunkt. Initiativet henvender sig til instruktører og manuskriptforfattere, der er en del af den professionelle filmbranche, og det er ikke et krav at der er tilknyttet en producent på pitchtidspunktet.

Pitchen sker til filmkonsulent Steen Bille. Desuden deltager udviklingschef for spillefilm Marianne Moritzen. Pitchen består af en forberedt fremlæggelse på 10 minutter og en uddybende diskussion på 10 minutter. Filminstituttet har fået udarbejdet en pitchvejledning, som indeholder gode råd om at pitche.

Tilmelding sker på tilmeldingsskemaet med angivelse af projektets titel, kort synopsis, præsentation af den eller de personer der skal pitche, samt ønsket dato for pitch. Tilmelding skal ske senest en uge før datoen for den pågældende pitch. Hvis antallet af tilmeldte overstiger det mulige antal pitch, vil der blive foretaget en prioritering.

Senest en uge efter vil den eller de, som har pitchet få at vide, om ideen får en ideudviklingsstøtte på 30.000 kroner. Støtten gives som manuskriptstøtte til den eller de personer, som er projektets skrivende kræfter. Der er mulighed for at give 5-10 støtter i forbindelse med de to pitch.

Ideudviklingsstøtten skal resultere i en udvidet synopsis eller et treatment og skal afleveres senest en måned efter, at støtten er bevilget.

Herefter kan projektet søge manuskript-, udviklings- eller produktionsstøtte,
og det står ansøgeren frit at afgøre, om vedkommende vil gå videre med projektet og i givet fald hvilken støtteordning og hvilken konsulent, der skal ansøges om videre støtte. 

Pitchvejledning 
Tilmeldingsskema (Word-format)

For yderligere oplysninger:

Det Danske Filminstitut
Claus Ladegaard, 4032 6212, clausl@dfi.dk  
Steen Bille, 4078 7266, steenb@dfi.dk