Ny vejledning til regionalstøtte

REGIONALT. For at sikre udviklingen af filmproduktionsmiljøer uden for hovedstadsområdet har Det Danske Filminstitut udformet nye regler for regionalstøtte.

Ifølge Filmaftalen 2015-2018 skal Det Danske Filminstituts støtteordning til regionale filmproduktioner tilpasses, så støtteordningen i væsentlig grad sikrer udviklingen af produktionsmiljøer uden for hovedstadsområdet, ved at midlerne anvendes lokalt.

Filminstituttet har på den baggrund udformet nye regler for regionalfilmstøtte. Reglerne er beskrevet i en ny støttevejledning.

Læs mere om regional filmstøtte.