Nye medlemmer af rådene ved Det Danske FilminstitutDen 22. april 2001 er
der udpeget nye medlemmer til de tre råd ved Det Danske Filminstitut som
foreskrevet i Filmloven. Rådenes opgave er at rådgive Det Danske
Filminstituts ledelse om spillefilm, kort- og dokumentarfilm og
museumsvirksomhed.
Rådet for Kort- og
Dokumentarfilm og Rådet for Spillefilm er hver sammensat af tre
repræsentanter for filmbranchen og to medlemmer med mediemæssig og
kulturel indsigt, der udpeges af Kontaktudvalget ved
Filminstituttet.
Rådet for Kort-
og Dokumentarfilm består af Jens Bidstrup fra Film &
Tv-arbejderforeningen, producent Lasse Jensen, filminstruktør Ulla
Boje-Rasmussen, dramatiker Nikolaj Scherfig og producer Hans Bülow. De tre
første er indstillet af filmbranchens organisationer og de to sidste af
Kontaktudvalget. Lasse Jensen er formand og Ulla Boje-Rasmussen
næstformand.
Rådet for
Spillefilm består af direktør ved Nordisk Film Erik Crone,
produktionsleder Karen Bentzon, direktør ved Nordisk Film
Biografdistribution Jan Lehmann, redaktør Mette Damgaard-Sørensen og
manuskriptforfatter Lars Kjeldgaard. De tre første er indstillet af
filmbranchens organisationer og de to sidste af Kontaktudvalget. Erik
Crone er formand og Karen Bentzon næstformand
Museumsrådet
sammensættes af fem medlemmer, der repræsenterer museumsfaglig,
filmhistorisk, forskningsmæssig og branchemæssig indsigt. Museumsrådet
består nu af Eva Fønss-Jørgensen fra Statsbiblioteket i Århus (indstillet
af Biblioteksstyrelsen), adm. direktør ved Palladium Ulla Hansen
(indstillet af filmbranchen), lektor Casper Tybjerg fra Institut for Film-
& Medievidenskab på Københavns Universitet (indstillet af Statens
Humanistiske Forskningsråd), Lektor Anne Jerslev fra Institut for Film-
& Medievidenskab på Københavns Universitet (indstillet af Institut for
Film- & Medievidenskab og Den Danske Filmskole) og Museumsleder,
mag.art. Marianne Bech, Museet for Samtidskunst Roskilde (indstillet af
Statens Museumsnævn). Casper Tybjerg er formand og Eva
Fønss-Jørgensen næstformand
De nye medlemmer er
udpeget for en periode på fire år.
Filmloven: http://www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=4780

Vedtægten for
Filminstituttet: http://www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=4750