Nye rapporter fra Scandinavian Think Tank om film, publikum og filmpolitik

To rapporter giver ny viden om film og filmpublium.

I december 2010 mødtes 150 skandinaviske filmfolk i København til et to-dages symposium, arrangeret af Think Tank on European Film and Film Policy. Symposiet, som udgør den første "cluster think tank" fokuserede blandt andet på hvad de deltagende lande i klyngen har til fælles og hvordan man kan udnytte synergien positivt.

Symposiets diskussioner og konklusioner er nu samlet i rapporten "Scandinavian Think Tank - on films, markets, audiences and film policy" (PDF). Der blev desuden optaget video under symposiet.

Som oplæg til symposiet udkom rapporten "A Small Region in a Global World" (PDF) som præsenterer ny viden om distribution, værdikæder, vores film på de skandinaviske og internationale markeder, consumer behaviour, produktionsfrekvensanalyser og prioritering af offentlige støttemidler.

Samtlige rapporter fra Think Tank on European Film and Film Policy kan hentes på websitet www.filmthinktank.org under "Papers".