Nye regler i Eurimages

Fra nytår ændres proceduren ved ansøgning om støtte fra Eurimages på to centrale områder.

Ansøgningsdeadlines ændres fra fem til fire gange om året. Ansøgningsfristerne i 2009 offentliggøres på www.coe.int/Eurimages snarest.

Der indføres desuden en manuskriptvurdering af eksterne "læsere". Hver ansøgning bliver læst af to anonyme, uvildige dramaturger/manuskripteksperter, som vurderer på baggrund af den engelske eller franske manuskriptudgave. Deres vurderinger afleveres til "Co-Production Working Group" sammen med analyserne fra sekretariatet og andet ansøgningsmateriale. "Co-Production Working Group" indstiller derefter de projekter, som bør få støtte, til styringsgruppen ("Board of Management") som endelig tager stilling til ansøgningerne.

Den nye procedure indføres fra 1. januar 2009.

For yderligere oplysninger:

Det Danske Filminstitut
Marianne Moritzen, 3374 3451, mariannem@dfi.dk
Thomas Krag, 3374 3457, thomas@dfi.dk