Nye regler pr. 1. Januar 2009 for aflevering af Pr- og arkivmateriale

Ved henholdsvis produktions-, lancerings-, import- og/versioneringsstøtte skal producenter, (distributører og importører) aflevere pr- og arkivmateriale ifølge afleveringsliste jf. gældende støttevilkår til brug for DFI's pr-, publikations- og festivalarbejde.

DFI fungerer som pligtafleveringsinstitution for danske film produceret med henblik på offentlig visning jf. Lov om pligtaflevering.

Fremover skal afleveringen ske til følgende 2 steder:

  • Arkiv og distributionsmateriale, (35mm og videomastere), skal fremover fremsendes til DFI's filmarkiv i Naverland
  • Billed- og tekstfiler skal fremover up-loades på DFI-Bibliotekets FTP-server
En deltaljeret afleveringsliste for hver enkelt støtteordning vil kunne findes i tilknytning til relevante støttevilkår på dfi.dk.