Nye satser for lønrelaterede omkostninger

Filminstituttet ændrer satserne for lønrelaterede omkostninger i filmproducenternes budgetter og regnskaber. Det sker som følge af en ny overenskomst på fiktionsområdet mellem Producentforeningen og FAF.

Filminstituttet accepterer pr. 1. april 2020 følgende procentsatser ved beregning af de lønrelaterede omkostninger i producenternes regnskab. 

Ændringen i procentsatserne vedr. lønrelaterede omkostninger gælder kun for projekter, der er bevilget efter den 1. april 2020.

  • Fiktion 25% (tidligere 23%)
  • Dokumentarfilm 22% (tidligere 21%)
  • Kortfilm 22% (tidligere 21%)

Ændringen i procentsatserne skyldes hovedsageligt en ny overenskomst på fiktionsområdet mellem Producentforeningen og Film- og tv-arbejderforeningen (FAF). Herudover skyldes det også mindre reguleringer i satsen for ATP, ledighedsdage mv. 

Lønrelaterede omkostninger er de udgifter, som producenten har ved at ansætte filmarbejdere ud over selve lønnen; dvs. feriepenge, pension, første og anden ledighedsdag, ATP samt FAFs helligdagsfond og B.E.T.A.-puljen.

Der kan fortsat – i stedet for ovenstående procenter – afregnes faktiske afholdte omkostninger.

Mere information kan findes her: dfi.dk/branche-og-stoette/loenrelaterede-omkostninger