Nye støtteordninger under Distribution & Formidling


Bestyrelsen for Det Danske Filminstitut har vedtaget nye, reviderede vilkår for de forskellige støtteordninger under området Distribution og Formidling.Forud for vedtagelsen har vilkårene været til orientering og høring hos de relevante organisationer: Producentforeningen, FAFID, Danske Biografer, samt til Rådet for Spillefilm og Rådet for Kort- & Dokumentarfilm.De reviderede vilkår findes på Filminstituttets website:

dfi.dk/filmstoette/Spillefilm/stoetteordninger
dfi.dk/filmstoette/Kortogdokumentarfilm/Stoetterordn_k_dok
dfi.dk/filmstoette/festivaler
dfi.dk/filmstoette/Borneogungdomsfilm
Yderligere oplysninger hos:Det Danske FilminstitutPernille Munk Skydsgaard, 3374 3462, pernillems@dfi.dk Charlotte Giese, 3374 3516, charlotteg@dfi.dk Anders Geertsen, 3374 3550, andersg@dfi.dk