Nye støttevilkår med virkning fra den 1. maj

Det Danske Filminstituts bestyrelse har vedtaget en række nye støttevilkår.

De nye støttevilkår træder i kraft med virkning fra den 1. maj 2016 og gælder følgende støtteordninger:
  • Dokumentarfilm
  • Kort Fiktion
  • New Danish Screen
  • Public Service Puljen

Vilkårene er tilgængelige på dfi.dk/stoette under de respektive støtteordningers sider.