Nye vilkår for støtte 1. oktober

Nye vilkår for filmstøtte træder i kraft den 1. oktober, hvor de vil være tilgængelige på dfi.dk. I den forbindelse er der også kommet nye ansøgningsskemaer, som skal benyttes fremover.

De nye støttevilkår omfatter:

 • Spillefilm, konsulentordningen, markedsordningen samt minorordningen
 • Dokumentarfilm, konsulentordningen
 • Kort fiktion, konsulentordningen
 • New Danish Screen
 • Public Service Puljen
 • Spilordningen
 • Markedsføring og distribution af danske film
 • Lancering og distribution af kort- og dokumentarfilm
 • Markedsføring og distribution af importerede arthouse-film
 • Filmformidling og filmaktiviteter for børn og unge
 • Danske filmfestivaler og filmvisningsaktiviteter
 • Deltagelse i internationale filmfestivaler og andre filmrelaterede aktiviteter

Vilkår for støtte til Art Cinemas samt støtte til biografrenovering og -etablering er uændrede.

Der er desuden kommet en vejledning for Det Danske Filminstituts indkøb af danske og udenlandske kort- og dokumentarfilm.

Informationsmøder

I forbindelse med at de nye vilkår træder i kraft, afholder Filminstituttet en række informationsmøder for filmbranchen:

Markedsføring & Distribution:
Onsdag den 10. oktober kl. 9.30 – 11.00 i Filmhuset, mødelokalet på 4. sal.

Spillefilm, dokumentarfilm og kort fiktion:
Onsdag den 24. oktober kl. 14.30 – 16.00 i Filmhuset, Bio Carl.

Markedsføring og distribution af importerede arthouse-film:
Onsdag den 24. oktober kl. 13 – 14.30 i Filmhuset, mødelokalet på 2. sal.

New Danish Screen:
Torsdag den 1. november, kl. 14.30 - 16.30 i Filmhuset, Restaurant Sult, loungen ved FILM-X.

Der inviteres til informationsmøder om Spilordningen og Public Service Puljen på et senere tidspunkt.