Nye vilkår for støtte til danske biografer fra 1. januar 2015

Det Danske Filminstitut kan yde støtte til danske kunstbiografer, til indretning og modernisering af biografer samt støtte til biografinitiativer, som inspirerer et nyt og fremtidigt biografpublikum. Nye biografvilkår træder i kraft 1. januar 2015.

Formålet med støtteordningen er at sikre et attraktivt og dynamisk biografmiljø af høj kvalitet i hele landet samt sikre kunstnerisk og kulturel diversitet i udbuddet af film på det danske biografmarked.

De nye biografvilkår erstatter to tidligere støttevilkår: Støtte til Art Cinemas og Støtte til etablering, renovering og retablering af danske biografer.

Etablering og modernisering

Støtten ydes til biografer, der vurderes at have en særlig kulturel betydning i kraft af deres placering og/eller repertoire samt biografer i mindre tæt befolkede dele af Danmark.

Biografinitiativer

Støtten ydes til biografinitiativer, der kan være med til at udvikle og styrke biografkulturen og biografoplevelsen samt tiltrække nye brugergrupper.

Kunstbiografer

Støtte kan ydes til drift af danske kunstbiografer – også kaldet art cinemas – der har et repertoire og program, som primært har til formål at øge kulturel mangfoldighed og tilbyde publikum et bredt udbud af film.

Se de nye vilkår.