Nyt ansøgningsskema - Minor koproduktioner for spillefilm

Den næste ansøgningsfrist for minor koproduktioner for spillefilm er onsdag den 29. februar kl. 12. I den forbindelse har Det Danske Filminstitut gjort ansøgningsskemaet mere brugervenligt.

Det nye ansøgningsskema kan findes på Spillefilm - Minor koproduktioner

Ansøgninger skal fremover alene indsendes elektronisk til karenj@dfi.dk

Deadline: 29. februar 2012 kl. 12.00