Nyt call – Access to Markets

MEDIA CALL EACEA 15/2015. Europa-Kommissionen har offentliggjort den kommende ansøgningsfrist for støtte til markedsaktiviteter.

Denne ordning støtter arrangementer og aktiviteter (inklusiv computerbaserede informationsværktøjer), der har til formål at lette den audiovisuelle branches adgang til markeder med henblik på at promovere europæiske film, tv-programmer og computerspil. 

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen er 28. januar 2016, kl. 12.00

Støtteordningen gælder aktiviteter, som påbegyndes mellem 1. juni 2016 og 31. maj 2017. 

Hvem kan søge? 

Organisationer og selskaber som er baseret i et land, der deltager i MEDIA delprogrammet, og som har dokumenteret erfaring inden for sit felt.

Hvilken type projekter støttes?

Denne støtteordning omfatter aktiviteter både i og uden for de lande, som deltager MEDIA delprogrammet. For at komme i betragtning skal mindst ét af følgende aktiviteter realiseres: 

Aktivitet 1: Adgang til fysiske markeder for den Europæiske audiovisuelle branche 

Herunder aktiviteter, som har til hensigt at lette den audiovisuelle branches, projekters og værkers adgang til markedet, f.eks. koproduktions- og finansieringsfora, pitching events, eller markeder/events som fremmer salget af færdigproducerede projekter. 

Aktivtitet 2: Online-værktøjer til den audiovisuelle branche 

Fx udvikling af databaser og netværk, som fremmer deling af information, stimulerer koproduktion, finansiering, salg mv. af europæiske audiovisuelle værker. 
NB: Digitale distributionsplatforme og digitalisering af audiovisuelle værker er ikke inkluderet i denne støtteordning.

Aktivitet 3: Fælles europæiske markedsføringsaktiviteter 

Herunder fx implementeringen af markedsføringsaktiviteter i og udenfor Europa, som arrangeres af Europæiske netværk eller brancheorganisationer, (som repræsenterer mindst 15 MEDIA-lande), og som har til hensigt at facilitere distributionen af europæiske audiovisuelle værker på tværs af landegrænser samt fremme netværksaktiviteter mellem branchefolk. 

Aktivitet 3 omfatter også etableringen og lanceringen af markedsføringsinitiativer og -platforme, som fremmer innovative måder at distribuere og lancere af europæiske værker samt opfordrer til udveksling af erfaringer og informationer mellem europæiske branchefolk. Disse aktiviteter skal organiseres og koordineres i et samarbejde mellem minimum tre forskellige enheder fra tre forskellige MEDIA-lande. 

Hvor meget kan man søge?

Det samlede budget for tilskud til markedsaktiviteter i 2016 er på 7 millioner EUR. 

Tilskuddet til det enkelte projekt afhænger af projektets samlede budget. For markedsaktiviteter som er målrettet de Europæiske lande, som deltager i MEDIA delprogrammet, kan tilskuddet fra Creative Europe maksimalt udgøre 60 % af aktivitetens samlede budget. For aktiviteter målrettet lande udenfor Europa kan tilskuddet maksimalt udgøre 80 % af aktivitetens samlede budget. 

Hvor stor er chancen for at få støtte?

Godkendte ansøgninger bliver evalueret baseret på et pointsystem og ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointantal. Ansøgerne med de højeste antal point modtager støtte inden for budgetrammerne. Pointsystemet er beskrevet i retningslinjerne. 

Hvordan søger man?

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger. 

Ansøgningen sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen. 

Vejledning til ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for støtte til markedsaktiviteter i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger m.m. findes på EU-Kommisionens hjemmeside samt i højrespalten. 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp og vejledning med din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os: Ene Katrine Rasmussen, ener@dfi.dk og Mariann Nederby Madsen, mariannm@dfi.dk

Ved spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen for dette call kontakt da: EACEA-MEDIA-MARKETS@EC.EUROPA.EU 

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, kan spørgsmål rettes direkte til:

Help Desk, Europa-Kommissionen
E-mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
Telefon: +32 2 299 0705