Nyt call – Distribution Automatic Support

MEDIA CALL EACEA/09/2016. Europa-Kommissionen har offentliggjort den kommende ansøgningsfrist for støtte til distribution af udenlandske europæiske film – ordningen "Cinema Automatic". Fristen er 29. april 2016.

Formålet med denne ordning er at støtte biografdistribution gennem tværnational markedsføring, branding, distribution og udstilling af audiovisuelle produktioner.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 29. april 2016, kl. 12.

Ansøgningsfristen for geninvestering er 1. august 2017.

Hvem kan søge?

Uafhængige europæiske distributører, som har hovedfokus på at distribuere film i biografen.

Krav til distributionsselskabet:

  • Selskabet skal være ejet er personer fra et af de lande, som deltager i MEDIA-programmet
  • Skal have rettighederne til biografdistribution af den pågældende film i sit territorium
  • Skal være den, som udfører/gennemfører biografdistributionen af filmen i sit territorium
  • Skal være den, som bærer omkostningerne for distributionen af filmen i sit territorium
  • Skal være registreret og have kontor/ansatte i det land tilskuddet gives til

Hvilke typer projekter støttes?

Støtteordningen "Distribution Automatic" er inddelt i to faser:

1. Generering af støttemidler: opnåelse af et potentielt støttebeløb, som beregnes ud fra antal solgte billetter til ikke-nationale europæiske biograffilm, som ansøgeren har distribueret i referenceperioden (2015) i lande, der deltager i MEDIA-programmet (op til et maksimalt beløb for hver film og justeret for hvert land).

2. Geninvestering af støttemidler: Det potentielle støttebeløb, som selskabet genererer, skal geninvesteres i:

Modul 1: koproduktion af nye ikke-nationale europæiske film (dvs. film, som stadig er under produktion på datoen for ansøgningen om geninvestering)
Modul 2: erhvervelse af distributionsrettigheder, fx gennem minimumsgarantier (MG) til ikke-nationale europæiske film og/eller
Modul 3: PR og lanceringsomkostninger (kopier, eftersynkronisering og tekstning) i forbindelse med distributionen af ikke-nationale europæiske film.

Ansøgninger om geninvestering skal indsendes til agenturet i Kommissionen inden 1. august 2017, se tidsfristerne inden for de forskellige moduler i retningslinjerne.

Film, som er berettiget til generering af støttemidler og geninvestering skal opfylde følgende kriterier:

  • Nyere fiktions-, animations- eller dokumentarfilm med en varighed på over 60 minutter fra et andet europæisk land end distributionslandet
  • Skal være produceret af en eller flere producenter, som er etableret i lande, der deltager i MEDIA-programmet og skal være produceret med betydelig deltagelse af branchefolk fra disse lande
  • Første copyright må tidligst være etableret i 2012
  • Må ikke bestå af "alternativt indhold" (koncerter, operaer, opførelser osv.), reklame, pornografisk eller racistisk indhold eller indhold, som opfordrer til vold

Hvor meget kan man søge?

Det samlede budget for støtteordningen er 20,2 mio. EUR.

Udregningen af optjeningen af støttemidler og regler for geninvestering er nærmere beskrevet i retningslinjerne.

Hvordan søger man?

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code), som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger.

Ansøgningen sker via en elektronisk ansøgningsformular (E-form). Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen.

Vejledning til ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for støtte "Distribution Automatic Support" i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger m.m. findes på EU-Kommisionens hjemmeside samt i højrespalten.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp og vejledning med din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os: Ene Katrine Rasmussen, ener@dfi.dk og Mariann Nederby Madsen, mariannm@dfi.dk.

Ved spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen for dette call kontakt da: EACEA-DISTRIBUTION-AUTOMATIC@EC.EUROPA.EU

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, kan spørgsmål rettes direkte til:

Help Desk, Europa-Kommissionen
E-mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
Telefon: +32 2 299 0705