Nyt call – Distribution Automatic Support 2017

MEDIA CALL EACEA/18/2016. Europa-Kommissionen har offentliggjort den kommende ansøgningsfrist for støtte til distribution af udenlandske europæiske film – ordningen "Cinema Automatic". Fristen er 28. april 2017.

Formålet med denne ordning er at støtte biografdistribution gennem tværnational markedsføring, branding, distribution og fremvisning af audiovisuelle produktioner.

Ansøgningsfrist

Fristerne for indsendelse af ansøgning er:

For generering (baseret på billetsalg i 2016): 28. april 2017, kl. 12.

For reinvestering: inden for den frist, som er fastsat for hvert modul, og inden 1. august 2018.

Elektronisk ansøgningsskema for opnåelse af støttemidler er tilgængelig i februar 2017. Elektronisk skema for reinvestering er tilgængelig i juli 2017.

Støtteberettigede Ansøgere

Ansøgere skal være uafhængige europæiske distributører, som hovedsageligt distribuerer film i biografen.

Krav til distributionsselskabet:
 • Selskabet skal være ejet af personer fra et af de lande, som deltager i MEDIA-programmet
 • Skal have rettighederne til biografdistribution af den pågældende film i sit territorium
 • Skal være den, som udfører/gennemfører biografdistributionen af filmen i sit territorium
 • Skal være den, som bærer omkostningerne for distributionen af filmen i sit territorium
 • Skal være registreret og have kontor/ansatte i det land tilskuddet gives til

Støtteberettigede aktioner

Støtteordningen "Cinema Automatic" er inddelt i to faser:

 1. Generering af støttemidler: opnåelse af et potentielt støttebeløb, som beregnes ud fra antal solgte billetter til ikke-nationale europæiske biograffilm, som ansøgeren har distribueret i referenceperioden (2016) i lande, der deltager i MEDIA-programmet (op til et maksimalt beløb for hver film og justeret for hvert land).

 2. Reinvestering af støttemidler: Det potentielle støttebeløb, som selskabet genererer, skal reinvesteres i:
  Modul 1: koproduktion af nye ikke-nationale europæiske film (dvs. film, som stadig er under produktion på datoen for ansøgningen om reinvestering)
  Modul 2
  : erhvervelse af distributionsrettigheder, fx gennem minimumsgarantier til ikke-nationale europæiske film og/eller
  Modul 3
  : PR og lanceringsomkostninger (kopier, eftersynkronisering og tekstning) i forbindelse med distributionen af ikke-nationale europæiske film.

Film, som er berettiget til generering af støttemidler og geninvestering skal opfylde følgende kriterier:
 • fiktions-, animations- eller dokumentarfilm med en varighed på over 60 minutter
 • Skal være produceret af en eller flere selskaber/producenter, som er etableret i lande, der deltager i MEDIA-programmet
 • Hovedandelen af de medvirkende i produktionen af filmen skal være indbyggere fra lande, der deltager i MEDIA-programmet
 • Første copyright må tidligst være etableret i 2013
 • Filmen må ikke bestå af "alternativt indhold" (koncerter, operaer, opførelser osv.), reklame, pornografisk eller racistisk indhold eller indhold, som opfordrer til vold

Budget og støttebeløb

Det samlede budget for støtteordningen er i 2017 20,2 mio. EUR.

Udregningen af optjeningen af støttemidler og regler for geninvestering er nærmere beskrevet i retningslinjerne pkt. 9.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code), som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger.

Ansøgningen sker via en elektronisk ansøgningsformular (E-form). Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen.

Vejledning til ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for støtte "Distribution Automatic Support" i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger m.m. findes på EU-Kommisionens hjemmeside samt i højrespalten.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp og vejledning med din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os: Ene Katrine Rasmussen, ener@dfi.dk og Maiken Høj, maikenh@dfi.dk.

Ved spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen for dette call kontakt da: EACEA-DISTRIBUTION-AUTOMATIC@EC.EUROPA.EU

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, kan spørgsmål rettes direkte til:
Help Desk, Europa-Kommissionen
E-mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
Telefon: +32 2 299 0705