Nyt call – Film Education 2017

MEDIA CALL EACEA 25/2016. Europa-Kommissionen har offentliggjort den kommende ansøgningsfrist for støtte til initiativer, der fremmer filmkundskab og filmfaglige kompetencer.

Denne ordning har til formål at stimulere publikumsinteressen - særligt hos det unge publikum - for europæiske audiovisuelle produktioner. Hensigten er at fremme filmkundskab og filmfaglige kompetencer med henblik på at øge publikums kendskab til og interesse for europæiske film, herunder den audiovisuelle og cinematografiske kulturarv.

Ansøgningsfrist 

Der er én ansøgningsfrist i 2017, som falder den 2. marts 2017, kl. 12:00

Støtteordningen gælder aktiviteter, som påbegyndes mellem 1. juli 2017 og 1. januar 2018. Aktiviteten kan maksimalt vare 12 måneder (se eventuelle undtagelser i retningslinjerne, s. 7).

Krav til ansøgere

Ansøgere skal være et konsortium (en projektleder og mindst to partnere) bestående af selskaber, organisationer, institutioner, kommuner, non-profit selskaber, stiftelse el. lign. fra - eller ejet af - lande, som deltager i MEDIA-programmet. Ansøgningen indsendes af projektlederen på vegne af alle partnere.

De ansøgende parter kan fx være filminstitutter, filmarkiver, festivaler, filmklubber eller andre aktører og organisationer, som er aktive indenfor området – og gerne med særligt med fokus på børn og unge. 

Støtteberettigede projekter

 • Projekter, der styrker samarbejdet mellem forskellige filmkundskabs-/filmpædagogiske initiativer i Europa med henblik på at forbedre effektiviteten og den europæiske dimension af disse initiativer samt at udvikle nye og innovative projekter - særligt gennem brugen af digitale værktøjer
 • Projekter, som stimulerer øget brug af europæiske film og audiovisuelle værker i undervisningssammenhænge (inklusiv kuraterede filmkataloger)
 • Projekterne bør være baseret på et betydeligt antal europæiske film
 • De projekter, der ønskes gennemført af partnerskabet, skal sikre udviklingen af nye initiativer, som adskiller sig fra partnerorganisationernes sædvanlige kerneaktiviteter

Projekterne skal have mindst tre partnere, hvoraf mindst to allerede arbejder aktivt med filmkundskab og filmpædagogik. Projektpartnerne skal desuden repræsentere tre forskellige lande fra MEDIA-delprogrammet samt dække minimum tre forskellige sprog.

  Budget og støttebeløb

  Det samlede budget for tilskud til publikumsrettede tiltag i 2017 er på 1,4 millioner EUR.

  Tilskuddet til det enkelte projekt afhænger af projektets samlede budget, men støtten fra Creative Europe kan maksimalt udgøre 60 % af projektets samlede budget. 

  Hvor stor er chancen for at få støtte? 

  Godkendte ansøgninger bliver evalueret baseret på et pointsystem og ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointantal. Ansøgerne med de højeste antal point modtager støtte inden for budgetrammerne. Pointsystemet er beskrevet i retningslinjernes pkt. 11. 

  Ansøgningsproceduere

  Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger. 

  Ansøgningen sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen. 

  Vejledning til ansøgning 

  Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for støtte til publikumsudvikling i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger m.m. findes på EU-Kommisionens hjemmeside samt i højrespalten. 

  Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp og vejledning til din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os: Ene Katrine Rasmussen, ener@dfi.dk og Maiken Høj, maikenh@dfi.dk.

  Ved spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen for dette call kontakt da: EACEA-MEDIA-FILM-EDUCATION@ec.europa.eu

  Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, kan spørgsmål rettes direkte til: 

  Help Desk, Europa-Kommissionen
  E-mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
  Telefon: +32 2 299 0705