Nyt Call - Single Project Development

MEDIA CALL EACEA/18/2015. Europa-Kommissionen har netop offentliggjort de næste to ansøgningsfrister for støtte til Single Project Development.

Formålet med støtteordningen Single Project Development er støtte uafhængige europæiske producenter, som ønsker at udvikle fiktions-, animations- og kreative dokumentarfilm af høj kvalitet og med internationalt distributionspotentiale via biograf, TV eller kommercielle digitale platforme. 

Ansøgningsfrist

Der er to ansøgningsfrister: 19. november 2015 kl. 12.00 og 21. april 2016 kl. 12.00. 


Projektet skal afsluttes indenfor 30 måneder fra ansøgningstidspunktet. 

Hvem kan søge?

Creative Europe's støtte til Single Project Development kan søges af uafhængige europæiske produktionsselskaber, som på ansøgningstidspunktet har eksisteret i minimum 12 måneder, som udvikler fiktion, animation eller kreative dokumentarfilm, og som ejer majoriteten af rettighederne til det projekt, der søges udviklingsstøtte til.

Ansøgere skal kunne fremvise dokumenteret erfaring. Det ansøgende selskab skal have været hovedproducent på et projekt, som opfylder kravene beskrevet nedenfor, og som har været i kommerciel distribution inden for de seneste to kalenderår, dvs. med premiere i perioden fra 1. januar 2013 til ansøgningstidspunktet.

Hvilke projekter kan opnå støtte?

Støtteberettigede ansøgere kan søge støtte til udvikling af projekter, som er:

Primært målrettet biograflancering:

 • Fiktionsfilm, animationsfilm og kreative dokumentarfilm på minimum 60 min. 
Primært målrettet TV:
 • Fiktionsprojekter (enkeltstående eller serier) på minimum 90 min. totalt
 • Animation (enkeltstående eller serier) på minimum 24 min. totalt
 • Kreative dokumentarfilm (enkeltstående eller serier) på minimum 50 min. totalt

Primært målrettet digitale platforme:

 • Fiktionsprojekter af en samlet varighed eller 'brugeroplevelse' på minimum 90 min.
 • Animation af en samlet varighed eller 'brugeroplevelse' på minimum 24 min.
 • Kreative dokumentarfilm af en samlet varighed eller 'brugeroplevelse' på minimum 50 min.

Første optagedag (principal photography) må tidligst finde sted 8 måneder efter ansøgningsdatoen.

Hvor store støttebeløb kan man søge?

Den samlede støttepulje er på 5M EUR, som fordeles i klumpsummer på maksimalt:
 • Animation: 60.000 EUR
 • Kreative dokumentarfilm: 25.000 EUR
 • Fiktion: 50.000 EUR, hvis det samlede produktionsbudget er lig med eller over 1.5 mio. EUR
 • Fiktion: 30.000 EUR, hvis det samlede produktionsbudget er under 1.5 mio. EUR

Tilskuddet fra Creative Europe må maksimalt udgøre 50 % af de godkendte totale udviklingsomkostninger.

Pointsystem

Godkendte ansøgninger bliver evalueret efter et pointsystem, der rangerer de enkelte ansøgninger efter opnåede pointsum. Ansøgere med den højeste pointsum modtager støtte indenfor budgetrammerne. Pointsystemet er blevet ændret, så Danmark nu kategoriseres som et 'mellemland' og automatisk tildeles 5 point frem for tidligere 10 point. Desuden er de automatiske point for koproduktion fjernet – det betyder dog ikke, at projekterne ikke gerne skal være koproduktioner, tværtimod vægtes det, at projektet har europæisk og international potentiale og er et samarbejde, der involverer partnere fra forskellige lande, som deltager i MEDIA del-programmet. Pointsystemet er nærmere beskrevet i retningslinjerne.

Hvordan søger man?

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger.

Ansøgningen sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen.

Sagsbehandlingstid

Ansøgere modtager en bekræftelse via e-mail, når ansøgningen er modtaget og kan forvente svar på ansøgningen ca. 4 måneder efter ansøgningsfristen.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for støtte til Single Project Development i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger, FAQs mm findes på EU-Kommisionens hjemmeside samt i højrespalten.

Ved spørgsmål kontakt da Creative Europe Desk Danmark.