Nyt Call – Slate Funding

MEDIA CALL EACEA 19/2015: Europa-Kommissionen har offentliggjort den næste ansøgningsfrist for støtte til Slate Funding.

Creative Europe støtter uafhængige europæiske producenters udvikling af kvalitetsprojekter med internationalt markedspotentiale. Med støtteordningen Slate Funding støttes pakker med 3-5 projekter inden for genrerne spillefilm, animation eller kreative dokumentar, enkeltprogrammer eller serier, som er beregnet til kommerciel distribution i biografen, på tv eller digitale platforme. Formålet er at øge kvaliteten, gennemførligheden, den internationale appel og markedsværdien af europæiske audiovisuelle værker. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 4. februar 2016, kl. 12.00

Afrapportering til EU skal afsluttes indenfor 30 måneder fra ansøgningstidspunktet.

Hvem kan søge?

Uafhængige europæiske produktionsselskaber med solid erfaring, der har været etableret i mindst 36 måneder og som udvikler fiktion, animation eller kreative dokumentarer. Ansøgere skal kunne dokumentere, at de har produceret et audiovisuelt værk, som lever op til nedenstående krav til projekter, i løbet af de seneste 5 år, og som har opnået kommerciel distribution i perioden efter 1. januar 2013 i minimum tre lande foruden produktionslandet. Selskabet skal ligeledes dokumentere, at de ejer hovedandelen af rettighederne til projekterne.

NB. Det er kun muligt at søge udviklingsstøtte i Creative Europe én gang per regnskabsår, hvilket betyder, at ansøgere, som modtog Slate Funding i 2015 ikke kan ansøge dette aktuelle call. 

Hvilke slags projekter kan man søge med?

Projekter med høj kunstnerisk kvalitet og europæisk og internationalt potentiale. Projekter der egner sig til koproduktion mellem flere europæiske lande og som fokuserer på publikum allerede i udviklingsfasen gennem målrettede markedsførings- og distributionsstrategier.

  • Fiktionsfilm, animationsfilm eller kreative dokumentarfilm på minimum 60 minutter, som er primært målrettet biograflancering 
  • Fiktionsproduktioner (enkeltstående eller serier) på minimum 90 minutter, som er primært målrettet TV eller udnyttelse digitale platforme
  • Animation (enkeltstående eller serier) på minimum 24 minutter, som er primært målrettet TV eller udnyttelse digitale platforme 
  • Kreative dokumentarfilm (enkeltstående eller serier) på minimum 50 minutter, som er primært målrettet TV eller udnyttelse digitale platforme

Første optagedag (principal photography) må ikke finde sted før 8 måneder efter ansøgningsdatoen.

Støttebeløbenes størrelse 

Det samlede budget for puljen Slate Funding i 2016 er 12,5 mio. EUR. 

For en slate (støtte til en pakke med 3-5 projekter) kan der søges mellem 70.000 EUR og 200.000 EUR. 

For en slate udelukkende bestående af dokumentarprojekter er det maksimale støttebeløb sat til 150.000 EUR. 

Hvert enkelt projekt kan modtage støtte på mellem 10.00 EUR og 60.000 EUR, men tilskuddet fra Creative Europe kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte udviklingsomkostninger for hvert projekt. 

Hvor stor er chancen for at få støtte?

Godkendte ansøgninger bliver evalueret på basis af et pointsystem, hvor ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointantal. Ansøgerne med de højeste antal point modtager støtte inden for budgetrammerne. Pointsystemet er beskrevet i retningslinjerne. 

Hvordan søger man? 

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger. 

Ansøgningen sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen. 

Vejledning til ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for støtte til filmfestivaler i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger m.m. findes på EU-Kommisionens hjemmeside samt i højrespalten. 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp og vejledning med din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os: Ene Katrine Rasmussen, ener@dfi.dk og Mariann Nederby Madsen, mariannm@dfi.dk

Ved spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen for dette call kontakt da: EACEA-MEDIA-DEVELOPMENT@EC.EUROPA.EU 

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, kan spørgsmål rettes direkte til:

Help Desk, Europa-Kommissionen
E-mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
Telefon: +32 2 299 0705