Nyt call – Slate Funding

MEDIA CALL EACEA 21/2016: Europa-Kommissionen har offentliggjort den næste ansøgningsfrist for støtte til "Content Development of Slate Funding 2017". Denne gang er retningslinjer og støttekriterier ændret, så det bl.a. nu er muligt at inkludere en kortfilm i ansøgningen.

Creative Europe støtter uafhængige europæiske producenters udvikling af kvalitetsprojekter med en europæisk dimension og internationalt markedspotentiale. Med støtteordningen Slate Funding støttes pakker med 3-5 projekter inden for genrerne spillefilm, animation eller kreative dokumentar, enkeltprogrammer, serier eller non-liniære oplevelser, som er beregnet til kommerciel distribution i biografen, på tv eller via digitale platforme. Formålet er at øge kvaliteten, gennemførligheden, den internationale appel og markedsværdien af europæiske audiovisuelle værker.

Med henblik på at støtte udviklingen af nye talenter kan ansøgere som noget nyt inkludere et kortfilmsprojekt i slaten

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 2. februar 2017, kl. 12.00

Afrapportering til EU skal afsluttes indenfor 30 måneder fra ansøgningstidspunktet.

Støtteberettigede projekter

Ordningen støtter udviklingen af projekter med høj kunstnerisk kvalitet og europæisk og internationalt potentiale. Projekter, der egner sig til koproduktion mellem flere europæiske lande og som fokuserer på publikum allerede i udviklingsfasen gennem målrettede markedsførings- og distributionsstrategier.

Projekterne skal leve op til følgende kriterier:

  • Fiktionsfilm, animationsfilm eller kreative dokumentarfilm på minimum 60 minutter, som er primært målrettet biograflancering
  • Dramaproduktioner (enkeltstående eller serier) på minimum 90 minutter, som er primært målrettet tv eller digitale platforme
  • Animation (enkeltstående eller serier) på minimum 24 minutter, som er primært målrettet tv eller digitale platforme
  • Kreative dokumentarfilm (enkeltstående eller serier) på minimum 50 minutter, som er primært målrettet tv eller digitale platforme

Ovenstående krav til minimumslængde gælder ikke for non-liniære projekter (som fx VR-projekter).

Første optagedag (principal photography) må ikke finde sted før 8 måneder efter ansøgningsdatoen.

Støtte til produktionen af kortfilm

Med dette call kan ansøgere inkludere et kortfilmsprojekt i ansøgningen om slate funding. Kortfilm defineres i retningslinjerne som et audiovisuelt værk (fiktion, animation eller kreativ dokumentar) med en maksimal varighed på 20 min. Previews, reklamer, piloter, trailere, teasere og demoer accepteres ikke.

Kortfilmen skal involvere nyt talent (emerging talent) i form af en manuskriptforfatter, instruktør, producer, som har noget professionel erfaring og har formået at markere sig i branchen eller offentligheden, mens som endnu ikke har skabt et værk, som har været i kommerciel distribution.

Støtten til kortfilmsprojekter gives som produktionsstøtte.

Krav til ansøgere

Uafhængige europæiske produktionsselskaber med solid erfaring, der har været etableret i mindst 36 måneder og som udvikler fiktion, animation eller kreative dokumentarer. Ansøgere skal kunne dokumentere, at de har produceret mindst et audiovisuelt værk, som lever op til nedenstående krav til projekter, i løbet af de seneste 5 år, og som har opnået kommerciel distribution i perioden efter 1. januar 2014, i minimum tre lande foruden produktionslandet. Selskabet skal ligeledes dokumentere, at de ejer hovedandelen af rettighederne til projekterne.

NB. Det er kun muligt at søge udviklingsstøtte i Creative Europe én gang per regnskabsår. Det betyder, at modtagere af Slate Funding i 2016 ikke kan ansøge dette aktuelle call. Ansøgere skal ligeledes vælge mellem at søge udviklingsstøtte til enkeltprojekter (en af to årlige frister) eller slate funding.

Støttebeløbenes størrelse 

Det samlede budget for puljen Slate Funding i 2017 er 12,5 mio. EUR.

For en slate (støtte til en pakke med 3-5 projekter) kan der søges mellem 70.000 EUR og 210.000 EUR.

For en slate udelukkende bestående af dokumentarprojekter er det maksimale støttebeløb sat til 150.000 EUR.

Hvert enkelt projekt kan modtage støtte på mellem 10.00 EUR og 60.000 EUR, men tilskuddet fra Creative Europe kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte udviklingsomkostninger for hvert projekt. Hvis en kortfilm inkluderes i ansøgningen, kan denne maksimalt støttes med 10.000 EUR eller svarende til maksimalt 80% af produktionsomkostningerne.

Hvor stor er chancen for at få støtte?

Godkendte ansøgninger bliver evalueret på basis af et pointsystem, hvor ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointantal. Ansøgerne med de højeste antal point modtager støtte inden for budgetrammerne. Pointsystemet er beskrevet i retningslinjerne. 

Hvordan søger man? 

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger. 

Ansøgningen sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen. 

Vejledning til ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger m.m. findes på EU-Kommisionens hjemmeside samt i højrespalten. 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp og vejledning med din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os: Ene Katrine Rasmussen, ener@dfi.dk og Maiken Høj, maikenh@dfi.dk

Ved spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen for dette call kontakt da: EACEA-MEDIA-DEVELOPMENT@EC.EUROPA.EU 

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, kan spørgsmål rettes direkte til:

Help Desk, Europa-Kommissionen
E-mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
Telefon: +32 2 299 0705