Nyt Call: Støtte til filmfestivaler

MEDIA CALL EACEA/16/2015. Europa-Kommissionen har offentliggjort de kommende to ansøgningsfrister for støtte til filmfestivaler.

Formålet med denne støtteordninger er at støtte publikumsudvikling som et middel til at stimulere interessen for samt forbedre publikums viden om og adgang til europæiske audiovisuelle produktioner. 

Ansøgningsfrist

Der er to ansøgningsfrister i dette call:

17. december 2015, kl. 12 – gælder festivaler, som afholdes i perioden 1. maj til 31. oktober 2016.

28. april 2016, kl. 12 – gælder festivaler, som afholdes i perioden 1. november 2016 til 30. april 2017.

Hvem kan søge?

Kun ansøgninger fra europæiske organisationer, der er etableret i eller ejes af indbyggere i lande, som deltager i MEDIA-programmet og som arrangerer audiovisuelle festivaler i disse lande, accepteres. Europæiske organisationer inkluderer: private virksomheder, almennyttige organisationer, foreninger, stiftelser, kommuner/byråd etc.

Støtteberettigede projekter

Støtten ydes til initiativer, som viser og promoverer en mangfoldighed af europæiske audiovisuelle værker. Det er et krav, at:

  • minimum 70 % af festivalens programindhold eller mindst 100 spillefilm (eller 400 kortfilm), kommer fra et land, som deltager i MEDIA-delprogrammet
  • 50 % af filmene skal være ikke-nationale
  • mindst 15 europæiske lande skal være repræsenteret

Der vil i bedømmelsen af ansøgningerne bl.a. blive lagt særligt vægt på festivalens publikumsstørrelse, at aktiviteterne er publikumsopsøgende, og at de fremmer og udbreder Europas kulturelle og geografiske mangfoldighed (gerne ved brug at digitale teknologier og værktøjer).

Støttebeløbenes størrelse

Det samlede budget for støtte til festivaler er 3 mio. EUR, som fordeles i klumpsummer på mellem 19.000 – 75.000 EUR.
Støttebeløbets størrelse bestemmes ud fra antallet af europæiske film, som vises på den enkelte filmfestival. Fire kortfilm udgør én spillefilm.

For alle filmfestivaler (undtagen kortfilmfestivaler) udregnes støttebeløbene ud fra følgende skema:

Antal europæiske film Klumpsum i EUR 
<40 europæiske film  27.000
40-60 europæiske film  35.000
61-80 europæiske film  41.000
81-100 europæiske film 46.000
101-120 europæiske film 55.000 
121-200 europæiske film 63.000 
>200 europæiske film  75.000 

For kortfilmfestivaler udregnes støttebeløbene ud fra følgende skema:

Antal europæiske film  Klumpsum i EUR
<150 europæiske film 19.000 
150-250 europæiske film 25.000 
>250 europæiske film  33.000 

Hvordan søger man?

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger.

Ansøgningen sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen.

Vejledning til ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for støtte til filmfestivaler i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger m.m. findes på EU-Kommisionens hjemmeside samt i højrespalten.

Ved spørgsmål til retningslinjerne kontakt da Creative Europe Desk Danmark.

Ved spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen for dette call kontakt da: EACEA-MEDIA-FESTIVALS@EC.EUROPA.EU

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, kan spørgsmål rettes direkte til:
Help Desk, Europa-Kommissionen
E-mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
Telefon: +32 2 299 0705