Nyt call – støtte til kursusarrangører

MEDIA CALL EACEA 06/2016. Europa-Kommissionen har offentliggjort den kommende ansøgningsfrist for støtte til kursusarrangører – fristen er 14. april 2016.

Denne støtteordning støtter europæiske kursusudbydere, som arrangerer kurser målrettet professionelle aktører inden for den audiovisuelle branche med det formål at udvide aktørernes kompetencer og opfordre dem til at integrere en europæisk og international dimension i deres arbejde. 

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen er 14. april 2016, kl. 12:00.

Aktionen kan højest vare 12 måneder, men der kan gives tilladelse til en forlængelse på maksimalt 6 måneder. Se nærmere i retningslinjerne. 

Hvem kan søge? 

Organisationer som er etablerede og baserede i et af de lande, som deltager i MEDIA-delprogrammet, og som kan fremvise dokumenteret erfaring/ekspertise på området. 

Hvilke typer projekter støttes?

Ansøgere skal ansøge om én af følgende to kategorier afhængig af omfanget, formålet og den internationale/europæiske dimension:

 1. Europæiske kurser: Initiativer med målsætning om at hæve kundskabs- og kompetenceniveauet hos branchefolk i den europæiske audiovisuelle branche. 
 2. Internationale kurser: Initiativer rettet mod opbygning af den europæiske audiovisuelle branches ekspertise, kundskaber og kapacitet med henblik på at operere udenfor Europa og deltage i internationale netværk og på det internationale marked. 

Kursets aktiviteter skal have til hensigt at udvikle brancheaktørernes evne til at forstå og integrere en europæisk og international dimension i deres arbejde ved at opbygge ekspertisen på følgende områder: 

 • Publikumsrettede tiltag, markedsføring og distribution
 • Ledelse, finansiering og udvikling af nye forretningsmodeller
 • Udvikling og produktion af audiovisuelle værker, inklusiv deling af kundskaber og erfaringer samt netværksopbygning.
 • Digitale udfordringer, tilpasning til den digitale markedsudvikling
Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier:
 • Projektets relevans i forhold til støtteordningens målsætninger
 • Projektets relevans i forhold til branchens behov
 • Kvaliteten i indhold og aktiviteter
 • Behandling af projektets resultater
 • Projektets rækkevidde og bærekraft 

Europæiske kurser udgør 80 % af de støttede projekter. Internationale kurser udgør 20% af de støttede projekter og er hovedsageligt samarbejdsprojekter mellem europæiske og ikke-europæiske lande. 

Hvor meget kan man søge?

Det samlede budget for Creative Europe's støtte til kursusarrangører i 2016 er 7,3 millioner EUR. Creative Europe har som mål at støtte ca. 55 projekter. 

Tilskuddet fra Creative Europe er budgetbaseret og kan maksimalt udgøre:

 • 60 % af det samlede budget, hvis aktionen finder sted i et europæisk land, som deltager i MEDIA-delprogrammet
 • 80% af det samlede budget, hvis aktionen finder sted i et land, som ikke deltager i MEDIA-delprogrammet

Hvordan søger man? 

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger.
Ansøgningen sker via en elektronisk ansøgningsformular (E-form). Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen. 

Vejledning til ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for støtte til kursusarrangører i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger m.m. findes på EU-Kommisionens hjemmeside samt i højrespalten. 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp og vejledning med din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os: Ene Katrine Rasmussen, ener@dfi.dk og Mariann Nederby Madsen, mariannm@dfi.dk.

Ved spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen for dette call kontakt da: EACEA-MEDIA-TRAINING@ec.europa.eu 

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, kan spørgsmål rettes direkte til: 

Help Desk, Europa-Kommissionen
E-mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
Telefon: +32 2 299 0705

Tags: media call