Nyt call – Støtte til online promovering

MEDIA CALL EACEA 26/2016. Ordningen "Promotion of European Works Online" støtter transnational markedsføring, branding og distribution af europæiske audiovisuelle værker online. Ordningen skal desuden fremme nye distributionsformer, som er med til at skabe nye forretningsmodeller.

Ansøgningsfrist

Der er én ansøgningsfrist i 2017: 6. april 2017, kl. 12:00.

Støtteberettigede aktiviteter

Ordningen støtter tre typer aktiviteter:

Aktivitet 1. Støtte til promovering, markedsføring og branding af eksisterende VOD-tjenester, som fremmer europæiske audiovisuelle værker.

Støtte til markedsføringsaktiviteter og udvikling af nye tilbud og aktiviteter for eksisterende europæiske VOD-tjenester, som fremmer tilgængeligheden, synligheden og et globalt publikum til europæiske værker. VOD-tjenester skal imødekomme følgende krav:

 • Indeholde minimum 500 værker
 • 50% af indholdet skal være europæisk
 • Indeholde værker fra minimum frem lande, som deltager i MEDIA-programmet og repræsentere minimum fem forskellige officielle europæiske sprog (EU-sprog)
 • Maksimalt 40% af indholdet må komme fra ét land

Aktivitet 2. Støtte til udvikling og produktion af "digitale pakker" bestående af europæiske audiovisuelle værker.

Støtte til aktiviteter, som består i at sammensætte og levere digitale pakker bestående af europæiske audiovisuelle værker. Formålet er at forbedre adgangen til og synligheden af disse værker særligt på VOD-tjenester i lande, hvor værkerne ikke allerede er tilgængelige. Følgende kriterier skal opfyldes:

 • Pakkerne skal bestå af minimum 20 europæiske værker, dvs. fiktion, animation, kreative dokumentarer, inklusiv spillefilm, tv-film eller serier, som er europæiske (se retningslinjerne s. 10)
 • Pakkerne skal indeholde film fra minimum fem lande, der deltager i MEDIA-programmet og repræsentere minimum fem forskellige EU-sprog
 • Hver enkelt titel i pakken skal tidligere have været distribueret i biograf eller på tv i minimum fem lande, som deltager i MEDIA-programmet
 • Hver enkelt titel i pakken skal gøres tilgængelig på VOD-tjenester i mindst tre lande, som deltager i MEDIA-programmet

Aktivitet 3: Støtte til nyskabende strategier for distribution og promovering af europæiske værker og innovative publikumsrettede tiltag.

Formålet er at udvikle nye forretningsmodeller og -værktøjer, som kan bidrage til at europæiske audiovisuelle værker når ud til nye publikumsgrupper. Projekterne skal udforske synergieffekterne mellem online og offline distributionsplatforme og tilgængeligheden for europæisk indhold på digitale platforme i forskellige lande. Projekterne kan også udforske nye, utraditionelle distributionsmetoder med henblik på at nå ud til nye publikumsgrupper.

Ansøgere

Støtteordningen er åben for enheder (private selskaber, non-profit organisationer, foreninger, stiftelser, kommuner, etc.), som er etableret i og ejet af indbyggere fra lande, der deltager i MEDIA-programmet. Privatpersoner kan ikke søge om støtte.

Budget og støttebeløb

Støtteordningens samlede budget for 2017 er 9,49 mio. EUR, fordelt på aktiviteterne med:

 • Aktivitet 1: 4 mio. EUR
 • Aktivitet 2: 2,14 mio. EUR
 • Aktivitet 3: 3,35 mio. EUR

Tilskuddet til det enkelte projekt er baseret på projektets budget og på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 60% af projektets totale budget.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger.

Ansøgningen sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen. Man kan hente en brugervejledning i e-formen på hjemmesiden.

Vejledning

Find ansøgningsskemaer og retningslinjerne i deres helhed. Her finder du også guiden "How to apply", som beskriver hele ansøgningsprocessen.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp og vejledning med din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os: Ene Katrine Rasmussen, ener@dfi.dk og Maiken Høj, maikenh@dfi.dk

Ved spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen for dette call kontakt da: EACEA-MEDIA-ONLINE@EC.EUROPA.EU

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, kan spørgsmål rettes direkte til:

Help Desk, Europa-Kommissionen
E-mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
Telefon: +32 2 299 0705