Nyt call – støtte til publikumsudvikling

MEDIA CALL EACEA 22/2015. Europa-Kommissionen har offentliggjort den kommende ansøgningsfrist for støtte til publikumsudvikling.

Denne ordning har til formål at støtte publikumsudviklende aktiviteter som et middel til at stimulere interessen for og forbedre adgangen til europæiske audiovisuelle produktioner fx gennem PR, events, filmkundskab og festivaler. 

Ansøgningsfrist 

Der er én ansøgningsfrist i 2016, som falder den 3. marts 2016, kl. 12:00

Støtteordningen gælder aktiviteter, som påbegyndes mellem 1. juli 2016 og 1. januar 2017. Aktiviteten kan maksimalt vare 12 måneder.

Hvilke typer projekter støttes? 

Aktivitet 1: Filmkundskab/filmpædagogik (Film Literacy)

  • Projekter, som tilvejebringer mekanismer, der styrker samarbejdsmuligheder mellem europæiske filmkundskabs- / filmpædagogiske initiativer med henblik på at forbedre effektiviteten og den europæiske dimension af disse aktiviteter. De projekter, der ønskes gennemført af partnerskabet, skal sikre udviklingen af nye initiativer, som adskiller sig fra partnerorganisationernes sædvanlige kerneaktiviteter 
  • Projekterne skal involvere minimum tre partnere, som allerede arbejder aktivt med filmkundskab/filmpædagogik. Partnerne skal komme fra tre forskellige lande, som deltager i MEDIA delprogrammet og omfatte tre forskellige sprog 
  • Projekterne bør være baseret på et betydeligt antal europæiske film 

Ansøgninger skal indeholde en projektbeskrivelse, som beskriver projektets rolle i den audiovisuelle sektor og planer for indsamling, analyse og kommunikation af resultaterne. De ansøgende parter kan fx være filminstitutter, filmarkiver, festivaler, filmklubber eller andre aktører og organisationer, som er aktive indenfor området – og gerne med særligt med fokus på børn og unge. 

Aktivitet 2: Publikumsudviklende aktiviteter

  • Publikumsudviklende aktiviteter, som fokuserer på innovative strategier for at engagere og nå nye, gerne unge, publikummer med europæiske film 
  • Projekterne skal involvere minimum tre partnere fra den audiovisuelle branche, som kommer fra tre forskellige lande, der deltager i MEDIA delprogrammet 
  • Projekterne skal være målrettet publikum i minimum tre lande, som deltager i MEDIA delprogrammet 
  • Projekterne skal fokusere på Europæiske film 

Aktivitet 2 henvender sig til salgsagenter, distributionsselskaber, festivaler, broadcastere, biografer, online platforme, PR- eller markedsføringsselskaber, etc.

Hvor meget kan man søge? 

Det samlede budget for tilskud til publikumsudvikling i 2016 er på 2.2 millioner EUR, som fordeles med 1.1 millioner EUR til aktivitet 1 og 1.1 millioner EUR til aktivitet 2. 

Tilskuddet til det enkelte projekt afhænger af projektets samlede budget, men støtten fra Creative Europe kan maksimalt udgøre 60 % af projektets samlede budget. 

Hvor stor er chancen for at få støtte? 

Godkendte ansøgninger bliver evalueret baseret på et pointsystem og ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointantal. Ansøgerne med de højeste antal point modtager støtte inden for budgetrammerne. Pointsystemet er beskrevet i retningslinjernes pkt. 9. 

Hvordan søger man?

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger. 

Ansøgningen sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen. 

Vejledning til ansøgning 

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for støtte til publikumsudvikling i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger m.m. findes på EU-Kommisionens hjemmeside samt i højrespalten. 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp og vejledning til din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os: Ene Katrine Rasmussen, ener@dfi.dk og Mariann Nederby Madsen, mariannm@dfi.dk.

Ved spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen for dette call kontakt da: EACEA-MEDIA-AUDIENCES@ec.europa.eu 

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, kan spørgsmål rettes direkte til: 

Help Desk, Europa-Kommissionen
E-mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
Telefon: +32 2 299 0705