Nyt call – støtte til udviklingen af computerspil

MEDIA CALL EACEA 22/2016. Europa-Kommissionen har offentliggjort den kommende ansøgningsfrist for støtte til udviklingen af europæiske computerspil – fristen er 2. marts 2017.

Creative Europe støtter med denne ordning udviklingen af narrative computerspil fra koncept til den første spilbare prototype. Formålet er at støtte europæiske computerspilselskaber i at skabe projekter af høj kreativ værdi og med stort transnationalt udnyttelsespotentiale. 

Ansøgningsfrist 

Der er én ansøgningsfrist i 2017, som falder den 2. marts 2017, kl. 12:00

Den støttede aktivitet kan maksimalt vare 36 måneder fra ansøgningstidspunktet. 

Krav til ansøgere

Uafhængige europæiske computerspilselskaber, som har været etableret i minimum 12 måneder forud for ansøgningstidspunktet. Desuden skal selskabet tidligere have produceret et computerspil, som lever op til de nedenfor beskrevne støttekriterier, og som har været i kommerciel distribution i perioden mellem 1. januar 2014 og datoen for ansøgning til dette call.

Selskabet skal dokumentere, at det har produceret referencespillet og vedlægge salgsrapporter for referenceperioden.

Støtteberettigede spil

  • Digitale spil (uafhængig af platform og distributionsform)
  • Indholdet skal være interaktivt og narrativt (se gældende definitioner i retningslinjerne s. 3-4) og bør udvise originalitet, kreativitet, nyskabelse og kulturel diversitet sammenlignet med eksisterende spil på markedet.
  • Spillet skal udvise højt ambitionsniveau i forhold til gameplay, brugeroplevelse og kunstnerisk udtryk. 
  • Spillet skal være tiltænkt kommerciel udnyttelse og bør udvise ambitioner for det europæiske og internationale marked. 
  • Der skal gå mindst otte måneder fra ansøgningsdatoen til påbegyndelsen af spillets produktionsfase (se definitioner i retningslinjerne s. 3-4)
  • Det ansøgende selskab skal kunne dokumentere at eje hovedandelen af rettighederne til spillet.

Følgende projekter er ikke kvalificerede til at søge støtte og kan derfor heller ikke accepteres som referenceværk: puzzle games, memory games, sports games, racing games, running games, rhythm/singing/dancing games, social games, quiz games, party games, versus-fighting games, word and spelling games, number games, mind games. Se den fulde liste over ikke-tilskudsberettigede projekter i retningslinjerne s. 9.

Støttebeløb

Creative Europe's samlede budget for støtte til udvikling af computerspil i 2017 er 3,78 mio. EUR. Der kan søges tilskud på mellem 10.000 - 150.000 EUR, men tilskuddet er budgetbaseret og kan maksimalt udgøre 50 % af det enkelte projekts totale udviklingsomkostninger. 

Vurdering

Godkendte ansøgninger bliver evalueret baseret på et pointsystem og ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointantal. Ansøgerne med de højeste antal point modtager støtte inden for budgetrammerne. 

NB. Projekter som er rettet mod børn og unge (op til 12 år) får automatisk tildelt fem ekstra point i evalueringen. 

Pointsystemet er beskrevet i retningslinjernes pkt. 9 (s. 13-16).

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger. 

Ansøgningen sker via en elektronisk ansøgningsformular. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen. 

Vejledning til ansøgning 

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for støtte til udvikling af computerspil i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger, FAQ's m.m. findes på EU-Kommisionens hjemmeside samt i højrespalten. 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp og vejledning med din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os: Ene Katrine Rasmussen, ener@dfi.dk og Maiken Høj, maikenh@dfi.dk

Ved spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen for dette call kontakt da: EACEA-MEDIA-DEVELOPMENT@EC.EUROPA.EU 

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, kan spørgsmål rettes direkte til:
Help Desk, Europa-Kommissionen
E-mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
Telefon: +32 2 299 0705