NYT CALL – SUPPORT TO SALES AGENTS 2017

MEDIA CALL EACEA/01/2017. Europa-Kommissionen har offentliggjort de næste to ansøgningsfrister for støtte til internationale salgsagenter af europæiske spillefilm.

Formålet med støtteordningen Sales Agents 2017 er at støtte biografdistribution gennem tværnational markedsføring, branding, distribution og udstilling af audiovisuelle produkter.

Ansøgningsfrist

Der er to ansøgningsfrister: 16. juni 2017 kl. 12.00 for opnåelse af potentielt støttebeløb
og 3. oktober 2018 kl. 12.00 for geninvestering for det potentielle støttebeløb.

Hvem kan søge?

Sales Agents 2017 kan søges af europæiske virksomheder, der optræder som formidlende agent for en producent, som har til hensigt at udnytte en film kommercielt gennem markedsføring og indgåelse af licensaftaler med distributører eller andre købere fra udenlandske territorier.

De potentielle støttebeløb gives til støtteberettigede europæiske salgsagenter på grundlag af deres resultater på de europæiske markeder (lande, der deltager i Mediadelprogrammet) i referenceperioden 2012-2016.

Hvilke projekter kan opnå støtte?

Filmen, der søges støtte til, skal overvejende være produceret af en eller flere producenter, som er etableret i et af de lande, der deltager i Mediadelprogrammet, og skal i øvrigt være produceret med betydelig deltagelse af branchefolk fra disse lande.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de deltaljerede retningslinjer for støtte til Sales Agents 2017 i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger, FAQs mm. findes på EU-Kommissionens hjemmeside samt i højrespalten.