Nyt Call – TV programming

MEDIA CALL EACEA 21/2015. Europa-Kommissionen har offentliggjort de to kommende ansøgningsfrister for støtte til TV Programming.

Formålet med EU's støtte TV Programming er at hjælpe uafhængige europæiske produktionsselskaber til at producere tv-programmer af høj kvalitet og med europæisk og internationalt distributionspotentiale.

Ansøgningsfrister

Der er to ansøgningsfrister: 3. december 2015 kl. 12.00 og 26. maj 2016 kl. 12.00

Støtteansøgningen skal være indsendt på datoen for første optagelsesdag (principal photography).

Hvem kan søge?

Creative Europe's støtte til TV programming kan søges af uafhængige europæiske produktionsselskaber, som kan dokumentere, at de ejer rettighederne til projektet eller, i tilfælde af en koproduktion, er hovedproducent på projektet.

Hvilke projekter støttes?

Støtteberettigede ansøgere kan søge støtte til projekter, der primært er produceret til tv:

  • Dramaproduktioner (enkeltstående eller serier) på minimum 90 min., herunder også 'sequels' samt 2. og 3. sæsoner af en eksisterende dramaserie
  • Animation (enkeltstående eller serier) på minimum 24 min.
  • Kreativ dokumentar (enkeltstående eller serier) på minimum 50 min.

Enkeltstående afsnit af en serie kan ikke støttes separat, men kun som serie. Projekterne skal være forhåndssolgt til minimum 3 broadcastere/tv-selskaber fra 3 forskellige europæiske lande, som deltager i MEDIA del-programmet. Hovedandelen af de selskaber, som er involverede i produktionen skal være baserede i Europa ligesom hovedandelen af de, som medvirker i produktionen skal være europæiske indbyggere. Desuden skal 50 % af finansieringen være bekræftet på ansøgningstidspunktet og 50 % af det totale produktionsbudget skal komme fra lande, der deltager i MEDIA del-programmet.

Hvor store støttebeløb kan man søge?

Den samlede støttepulje for TV Programming er på 12.5 mio. EUR.

  • Til drama- og animationsproduktioner kan tilskuddet ikke overstige 500.000 EUR eller maksimalt 12,5 % af de totale produktionsudgifter
  • Første sæson af koproducerede tv-dramaserier på minimum 6 afsnit og med et samlet produktionsbudget på minimum 10 mio. EUR kan søge om tilskud på op til 1 mio. EUR eller 10 % af de totale produktionsudgifter
  • Kreative dokumentarfilm kan maksimalt støttes med 300.000 EUR eller 20 % af de totale produktionsudgifter

Pointsystem

Godkendte ansøgninger bliver vurderet efter et pointsystem, der rangerer de enkelte ansøgninger efter opnåede pointsum. Pointsystemet er nærmere beskrevet i retningslinjerne.

Hvordan søger man?

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger. 

Ansøgningen sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m., og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen. I støtteordningen for TV Programming skal der i tillæg til den elektroniske ansøgning indsendes en pakke med dokumenter pr. post, dette skal ske senest inden for to uger efter ansøgningsfristen.

Sagsbehandlingtid

Ansøgere modtager en bekræftelse via e-mail, når ansøgningen er modtaget og kan forvente svar på ansøgningen ca. 4 måneder efter ansøgningsfristen.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for TV Programming i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger mm findes på EU-Kommisionens hjemmeside samt i højrespalten.

Ved spørgsmål kontakt da Creative Europe Desk Danmark.