Nyt investeringsselskab på filmområdet

I forlængelse af regeringens kultur-
og erhvervspolitiske redegørelse "Danmarks kreative potentiale", vil VækstFonden
nu etablere et udviklingsselskab, hvis risikovillige kapital skal bidrage til
at forløse dansk films kommercielle og kunstneriske potentiale.

Det nye selskab
skal etableres i samarbejde med private kapitaludbydere. VækstFonden har
netop offentliggjort udbudsmaterialet for at finde den rigtige
samarbejdspartner til at medinvestere i, drive og videreudvikle det
kommende selskab. Selskabet vil få et kapitalgrundlag på minimum 100 mio.
kr. Heraf skal private investorer tilføre mindst halvdelen af kapitalen.

Udviklingsselskabets funktion bliver at vurdere lovende danske
filmprojekter ud fra det kommercielle potentiale samt at indskyde
risikovillig kapital og forretningsmæssig kompetence i projekter, der
opfylder selskabets investeringskriterier. VækstFonden forventer, at
udviklingsselskabet er operationsdygtigt ultimo 2001.
Udbudsmaterialet og yderligere
oplysninger om det nye udviklingsselskab findes på VækstFondens websted:
http://www.vaekstfonden.dk/nyheder/pressemeddelelser/p20010221.asp
Regeringens
kultur- og erhvervspolitiske redegørelse "Danmarks kreative potentiale"
(november 2000) kan hentes på Kulturministeriets websted: http://www.kum.dk/kum.asp?lang=1&color=2&file=/./dk/2_PUB_1860.asp