Nyt støtteområde i Creative Europe

Nyt støtteområde er lanceret: "Online Distribution" med deadline 11. juli 2014 kl.12:00

"Online Distribution" støtter VOD, online tjenester med en høj andel af europæisk indhold, skabelsen af europæiske filmpakker, der kan lanceres på online tjenester og innovative lanceringsplatforme til europæiske film. 

Der støttes tre forskellige actions:

1. Støtte til VOD-tjenester

Udbydere af VOD-tjenester kan søge støtte til driften eller etablering af tjenester med en høj andel af europæisk indhold. Modtagerne får tilbudt et treårigt partnerskab .

2. Støtte til oprettelse af online filmpakker
Man kan søge støtte til at sammensætte og levere pakker af europæiske film til VOD-tjenester. Filmene i denne pakke skal have dokumenteret kommercielt potentiale og skal øge deres synlighed og tilgængelighed i lande, hvor disse film ikke er tilgængelige på online distributionsplatforme. Pakkerne skal indeholde mindst 30 film.

3. Støtte til innovative multi-platform udgivelser

Denne støtte vil fremme innovative multi-platform udgivelser af europæiske film. Hver film skal minimum udkomme i mindst 3 deltagende lande i Mediadelprogrammet under Creative Europe. Ansøger skal eksperimentere med simultane præmiere på forskellige platforme (festivaler, biografer, DVD, VOD, TV, osv), det såkaldte "Day and Date release". Derudover skal ansøger bestræbe sig på at udvikle nye forretningsmodeller for området.

Deadline for ansøgninger den 11. juli 2014.

Læs mere her