Ofte stillede spørgsmål til Spilordningens nye vilkår

SPIL. I forbindelse med Spilordningens nye vilkår har der været afholdt en række informationsmøder i Viborg, Grenaa og København. Her går en række spørgsmål igen – og Spilordningen har derfor lavet en liste med svar på ofte stillede spørgsmål til de nye vilkår.

Hvem kan søge produktionsstøtte? Skal man have fået udviklingsstøtte først?
For at kunne søge produktionsstøtte, skal projektet have en eksisterende demo (forstået som en vertical slice), men denne behøver ikke at være udviklet med støtte fra DFI. Har man tidligere søgt udviklingsstøtte og fået afslag, skal man dog være opmærksom på, at ansøgninger om produktionsstøtte vurderes efter de samme kriterier som ansøgninger om udviklingsstøtte. For at søge produktionsstøtte må projektet naturligvis ikke være færdiggjort. Der kan søges produktionsstøtte til udgifter til færdiggørelse og til planlagte aktiviteter i forbindelse med lancering af projektet. Endelig er det et krav, at spillet udgives i en dansk sprogversion og med lanceringsaktiviteter målrettet Danmark.

Får man automatisk produktionsstøtte, hvis man har fået udviklingsstøtte?
Nej, vi forventer at kunne produktionsstøtte væsentligt færre projekter end vi har udviklingsstøttet.

Hvor meget kan man søge i produktionsstøtte?
I princippet er der ingen fast øvre budgetgrænse. Men i praksis vil 'de minimis'-reglerne indtil videre sætte en grænse svarende til maksimalt 200.000 euro (forudsat at virksomheden ikke har fået anden støtte fra kilder administreret under 'de minimis'-reglerne). Desuden skal det bemærkes, at midler til produktionsstøtten kommer fra Spilordningens samlede støtteramme på ca. 10-12 mil. DKK årligt fordelt på udviklingsstøtte, produktionsstøtte, lanceringsstøtte og støtte til spilfremme (på vej).

Hvem kan søge lanceringsstøtte?
Lanceringsstøtte kan KUN søges af projekter, som allerede har fået produktionsstøtte.

Kan man stadig søge om støtte til ideudvikling?
Ja og nej. Ide- og projektudvikling er nu slået sammen under navnet Udviklingsstøtte. Men krav og betingelser varierer væsentligt alt efter om man søger støtte under DKK 100.000 – svarende nogenlunde til den tidligere ideudvikling, eller over DKK 100.000 – svarende nogenlunde til den tidligere projektudvikling. Én væsentlig forskel er dog, at vi fremover kun kan støtte 60% af budgettet, både ved støtte over og under DKK 100.000.

Hvad er de minimis? Hvordan ved vi, om tidligere støtte fra andre kilder var de minimis belagt?
DFI er blevet pålagt af Kulturministeriet at administrere Spilordningen efter de minimis-reglerne fra og med sommeren 2016, indtil Spilordningen er blevet godkendt som kulturstøtte af EU. De minimis-reglerne sætter et loft over den samlede støtte, som en virksomhed kan modtage i støtte over en periode på tre regnskabsår. Grænsen er 200.000 euro i støtte sammenlagt fra alle kilder, der er administreret under disse regler. Har man modtaget anden støtte i perioden, er det derfor væsentligt, om denne støtte også var administreret under de minimis reglerne. Normalt vil den pågældende støtteordning i så fald have gjort klart opmærksom på dette. Men det er ansøgers ansvar at give korrekte oplysninger om modtaget støtte under de minimis reglerne. Så er man i tvivl, skal man spørge den pågældende støtteordning.

Kan en eksisterende demo erstatte designdokumentet i ansøgningen?
Nej. Designdokumentet skal være en del af ansøgningen. Dokumentet behøver ikke beskæftige sig særligt indgående med de dele af spillet, som allerede er udviklet, men kan f.eks. i stedet fokusere på den resterende udvikling.

Kan man søge uden virksomhed eller som enkeltmandsvirksomhed?
Hvis der er gode grunde til det, kan man søge uden at have oprettet en virksomhed endnu. Her antager vi dog, at man vil starte sin virksomhed, hvis man får støtte til projektet, da vi ikke kan tildele støtte til privatpersoner. Som udgangspunkt accepterer vi alle virksomhedstyper, herunder enkeltmandsvirksomheder. I nogle tilfælde, f.eks. ved større udviklinger og produktioner, vil vi dog betragte denne konstruktion som en projektrisiko.