Om distributionen af kort- og dokumentarfilm til det institutionelle marked

Det Danske Filminstitut distribuerer nye kort- og dokumentarfilm til skoler og biblioteker via Filmstriben og fremstiller ikke længere dvd'er til distribution på dette marked. I den forbindelse har der været spørgsmål fra branchen, som vi håber bliver opklaret med dette resumé over distributionsmulighederne.FILMSTRIBENDFIs egen distribution af kort- og dokumentarfilm til det institutionelle marked (skoler, biblioteker, institutioner m.v.) foregår nu via streaming på Filmstriben (www.filmstriben.dk). Skoler, biblioteker m.v. har adgang til filmene efter tegning af et abonnement. I april måned indledte DFI en stor kampagne over for grundskoler og ungdomsuddannelser, som tilbydes gratis abonnement på Filmstriben i skoleåret 2008/2009. Mere end 800 undervisningsinstitutioner har allerede tegnet abonnement.Alle nye DFI-støttede kort- og dokumentarfilm og alle danske og udenlandske indkøb distribueres af DFI på Filmstriben. Det betyder, at antallet af film vokser med ca. 50 titler hvert år. Derudover tilføjes yderligere 50 titler fra bagkataloget hvert år de næste tre år.Medio 2008 ligger der ca. 400 DFI-film på Filmstriben. Til mere end 100 af filmene findes undervisnings- og baggrundsmaterialer til anvendelse i undervisningen fra skolestart til og med ungdoms- og voksenuddannelserne. Ét af målene med Filmstriben er at give private brugere adgang til at se filmene hjemmefra, som fjernlån via bibliotekernes websites og/eller ved direkte brugerbetaling. Forudsætningen for dette er, at der laves en aftale mellem Dansk Biblioteks Central (DBC), som driver Filmstriben, og de filmproducenter og -distributører, som har rettighederne til at distribuere filmene via streaming til private. En sådan aftale er ikke på plads, og DFI er derfor i dialog med Producentforeningen om løsningsmodeller.DVDEfter DFI's opfattelse har kort- og dokumentarfilm på dvd potentiale på flere markeder. Derfor yder DFI støtte til, at filmens producent kan fremstille en dvd til distribution til både det private og til det institutionelle marked i ind- og udland. DFI tilbyder af samme grund producenten ikke-eksklusiv ret til at distribuere sin film på dvd til det institutionelle marked, der hidtil har været DFI's.DFI anbefaler som én mulighed, at producenterne bruger Biblioteksmedier som distributør til det institutionelle marked, fordi vi ved, at skolerne og bibliotekerne er vant til at samarbejde med dem.Der er ikke fra DFI's side lavet nogen aftaler om, at Biblioteksmedier skal distribuere til det institutionelle marked. Det er op til den enkelte producent at vælge den rette distributør, aftale priser m.v. Skoler og biblioteker kan også købe film gennem andre distributører som fx Gyldendal, Nordisk Film eller ArtPeople. Når skolerne og bibliotekerne køber kort- og dokumentarfilm, kigger de i første omgang i den elektroniske mediefortegnelse. Derfor er det vigtigt, at producenten sender en kopi af dvd'en til DBC, som står for den elektroniske mediefortegnelse. Når der er efterspørgsel på den pågældende film, vil Biblioteksmedier kontakte den pågældende producent for at indgå en kontrakt. Man kan som producent også selv henvende sig til biblioteksmedier og foreslå en distributionsaftale. Med den nye model er der skabt et økonomisk incitament for en producent og/eller en distributør til at få filmen ud på det institutionelle marked.Distributionen af de dvd-titler, som DFI har udgivet tidligere til biblioteker og skoler, varetages stadig af DFI via Biblioteksmedier. DFI rådgiver gerne producenter om praktiske forhold i forbindelse med dvd-udgivelser, mulige samarbejdspartnere etc.Læs dvd-vejledningen her:http://www.dfi.dk/filmbranchenVHSPr. 1. april ophørte DFI med at sælge vhs-film, da skoler og biblioteker igennem de senere år har købt meget få vhs-eksemplarer.De fleste af vhs-filmene er stadig tilgængelige for brugerne på landets folkebiblioteker og undervisningsinstitutioner, men det forudses, at biblioteker og skoler i de kommende år vil kassere dem løbende, som følge af brugernes interesse for nyere medier. En del af vhs-titlerne findes allerede på dvd og/eller på Filmstriben. Et udvalg af de resterende titler, som tidligere kun har været tilgængelige på vhs, vil DFI som nævnt digitalisere og lægge på Filmstriben i det omfang økonomi og ressourcer tillader det.For yderligere oplysninger:Malene Flindt-Petersen, produktionschef,
malenefp@dfi.dk, 33 74 34 49Charlotte Giese, afdelingschef, Børn & Unge,
charlotg@dfi.dk, 33 74 35 16