Opdatering af standardkontrakter

Standardkontrakterne for DR og TV2s engagement i spillefilm og kort- og dokumentarfilm forefindes nu i opdaterede versioner.


For begge kontrakter er der foretaget følgende justeringer:

  • Listen over materiale, der skal afleveres til DR/TV2, er indsat i et afkrydsningsskema
  • Betegnelsen "Tv-station" anvendes nu i stedet for "DR/TV2"

I spillefilmkontrakten er der fortaget en justering i tilbagebetalingsoversigten, da den oprindelige oversigt ikke var overensstemmende med DFIs støttevilkår om tilbagebetaling til DFI. Ændringen vedrører alene DFIs placering i tilbagebetalingsoversigten, og ikke den indbyrdes fordeling af indtægter mellem Producent og DR/TV2. Ændringen har således ikke betydning for de kontrakter, der allerede er indgået på grundlag af det gamle kontraktforlæg.

Kontrakterne findes på DFIs website: http://www.dfi.dk/filmbranchen