Open Media Lab - forskning og dokumentarfilm

SEMINAR. I samarbejde med Det Danske Filminstitut og Creative Europe Desk Danmark inviterer Open Media Lab til seminar om krydsfeltet mellem forskning, dokumentar og nye medier samt visning af dokumentarfilmen Naturens Uorden. Arrangementet finder sted den 30. oktober på Roskilde Universitet.

Kan nye formater skabe nye erkendelser? Hvordan kan forskningsverdens ønske om en bredere formidling og samfundsinvolvering kombineres med dokumentarfilmbranchens formidlingsmæssige erfaringer, kompetencer og interesse for videnskab?

Disse spørgsmål danner rammen for seminaret Open Media Lab, et pilotprojekt, som skal fungere som laboratorium for eksperimenteren med forskning og brugen af visuelle og auditive medier. Formålet er at forstå, hvordan forskellige iagttagelsesformer kan supplere hinanden og skabe mere komplekse og fyldestgørende erkendelser af verden.

Filmvisning og paneldebat

Christian Sønderby Jepsens film "Naturens uorden" er en forskningsdokumentar om journaliststuderende på RUC og spastiker Jakob Nossell, som gennem filmen udfordrer både sig selv såvel som begrebet 'normalitet'. Undervejs må Jacob se skæbnen i øjnene, da han rammes af linje 1A. Dokumentarfilmen er skabt i et samarbejde mellem instruktør Christian Sønderby Jepsen og forsker Kristian Martiny, som begge vil introducere filmen. 

Visningen følges op af en paneldebat mellem Janus Metz (instruktør, cand. comm.), Phie Ambo (instruktør, Artist in Rescidence, Niels Bohr Instituttet), Kristian Martiny (Ph.d-stipendiat, Center for Subjektivitet), Hanne Leth Andersen (Rektor, Roskilde Universitet) og Alfred Birkegaard (medstifter, Open Media Lab) om mulighederne og forhindringerne for at krydse medier og studere verden gennem andre formater end det skriftbårne. Debatten modereres af David Budtz, forskningsleder på Humanomics.

Tid og sted

Fredag 30. oktober, kl. 13.30-17.00
Roskilde Universitet, Biografen (bygn. 41).

Arrangementet er gratis og åbent for alle, men tilmeld dig gerne forud her.

Program

13.30 Velkomst 
13.35-15.15 Naturens Uorden – Filmvisning med intro. af Christian Sønderby Jepsen og Kristian Martiny
15.15-15.30 Pause 
15.30-16.15 Paneldebat – Hvad er mulighederne og forhindringerne for at krydse medierne (og verdener)? I panelet: Janus Metz, Phie Ambo, Kristian Martiny, Hanne Leth Andersen og Alfred Birkegaard 
16.15-16.30 Andre Dokumentar og Videnskab-projekter. Ane Mandrup, Det Danske Filminstitut, giver en tour de force 
16.30-17.00 Snacks, netværk og drinks støttet af Creative Europe Desk Danmark 

Arrangementet er et samarbejde med Det Danske Filminstitut og Creative Europe Desk Denmark.

Se video om Open Media Lab

Open Media Lab