Oplæg til filmaftale

Husk at Filminstituttet i morgen præsenterer sit oplæg til ny Filmaftale i Filmhuset i Gothersgade.

Oplægget rummer Det Danske Filminstituts bud på, hvad der skal til for at sikre en mangfoldig, bæredygtig og stærk filmkultur i Danmark i de kommende år.

I løbet af 2010 skal der indgås en ny fireårig aftale for filmområdet. Filminstituttet har i løbet af det seneste års tid være i dialog herom med filmbranchen og andre interessenter i en proces, vi har kaldt Spørg & Lyt.

Ud af den proces er der kommet en lang række bud på udfordringer og muligheder, og vi glæder os til at præsentere Filminstituttets konklusion både for dialogprojektets mange deltagere og andre interesserede.

Efter præsentationen byder DFI på et glas i Filmhusets foyer.

Vi glæder os til at se Jer, fredag den 29. januar kl. 15.00 i Bio Carl.

Med venlig hilsen

Henrik Bo Nielsen
Administrerende direktør