Opsamling på Spørg & Lyt

Filminstituttet har gennemført dialogprojektet "Spørg & Lyt" med filmbranchen og andre interessenter i dansk filmpolitik forud for forhandlingerne om en ny Filmaftale. Nu foreligger opsamlingen på projektet.

I perioden fra september 2008 til juni 2009 gennemførte Filminstituttet en dialogproces med filmbranchen og andre interessenter. Projektet bar navnet "Spørg & Lyt" for at markere, at der var tale om et initiativ, hvor den danske filmbranche beskrev udfordringer, problemer og mulige løsninger for dansk film - og hvor Filminstituttet lyttede.

Spørg & Lyt bestod af næsten 40 værkstedsmøder med en samlet varighed på mere end 100 timer. I de enkelte møder deltog personer fra branchen med samme funktion eller erfarings-baggrund - f.eks. tv-redaktører, yngre manuskriptforfattere, børnekulturchefer eller små dokumentarproducenter - og møderne handlede om de emner, som er mest relevante for den pågældende gruppe. I alt har 250 interessenter deltaget i møderækken. Repræsentanter fra Filminstituttet deltog som mødeledere og referenter, men blandede sig ikke i diskussionerne.

Filminstituttet har nu sammenfattet diskussionerne i tolv temaer, der gik igen i en meget stor del af møderne, og som deltagerne pegede på som de væsentligste problemer, en ny filmaftale skal adressere.

Læs opsamlingsnotatet (PDF).

Invitation: Det Danske Filminstitut præsenterer sit oplæg til en ny Filmaftale fredag den 29. januar kl. 15.00 i Filmhuset, Gothersgade 55. Læs mere.