Orienteringsmøde om lavbudget film

Kom ind i Filmhuset og hør om de nye muligheder for støtte til lavbudget spillefilm tirsdag den 17. februar.

Filmaftalen har åbnet mulighed for, at DFI kan støtte lavbudget spillefilm på særlige betingelser. Støtten kan bevilges gennem New Danish Screen, Konsulentordningen eller Markedsordningen.

Der kan samlet ydes støtte til 12-24 lavbudget film med budget på enten maksimum 3 mio. kr. eller maksimum 6 mio. kr.

Støtten skal give både nye talenter og etablerede talenter mulighed for at producere lavbudget film.

Derfor, kom til orienteringsmøde tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16-17.30 i ASTA Bio i Filmhuset.

Det Danske Filminstitut

Claus Ladegaard og
Marianne Moritzen