Orienteringsmøde om Markedsordningen

Filminstituttet holder orienteringsmøde om Markedsordningen torsdag den 3. marts kl. 15 – 16.30.

Det Danske Filminstitut etablerer som følge af Filmaftalen 2011-2014 en ny Markedsordning til spillefilm "der sigter mod film med et stort publikumspotentiale". Markedsordningen afløser den hidtidige 60/40-ordning.

Mødet holdes i Bio Carl i Cinemateket, Gothersgade 55, 1123 København K,  hvor vi vil orientere om ordningens formål, kriterier, redaktion og støttevilkår.

Overfør til kalender (iCal-fil)