Pitch pitch pitch

WORKSHOP. På pitching fora og når man uventet møder en konsulent eller TV redaktør i den berømte elevator, er det vigtigt at kunne udtrykke sig klart og overbevisende. Creative Europe Desken laver i samarbejde med Voice Mentor Lisbeth Holdt Jørgensen en endags pitch-workshop for 12 deltagere i Filmhuset d. 15. december.

På kort tid, at fortælle klart og tydeligt, hvad et filmprojekt går ud på, og hvad det mangler for at kunne gå i produktion, kan være en udfordring. På denne pitch-workshop, får 12 deltagere derfor mulighed for at træne deres evne til mundtligt at fremføre deres projekter. Kurset er fortrinsvis for professionelle producere og instruktører, som i nærmere fremtid skal pitche på et pitching forum.

På dagen vil vi dels gennemgå den korte præsentation af dig som person: hvordan skaber man et billede af sig selv, som folk husker, og dels lave øvelser i at levere en overbevisende 3 minutters pitch af et projekt. Lisbeth Holdt Jørgensen er Voice mentor og vil fokusere på den fysiske kropslige fremstilling, og på hvad man stiller op med nervøsitet. Ene Katrine Rasmussen fra Creative Europe Desken, vil give feed back på det indholdsmæssige, men hovedfokus vil være på den fysiske fremtoning.

Lisbeth Holdt Jørgensen – Voice Mentor

Lisbeth_Holdt_
Lisbeth Holdt Jørgensen, uddannet skuespiller og har været tilknyttet Det Kongelige Teater som skuespiller gennem en længere periode. Endvidere er hun cand. mag. i Audiologopædi og retorik, har været fast underviser på Det Kongelige Ledelsesakademi og mangeårig Voice Coach på Det Kongelige Teater. Nu indehaver af Voice Incorporated. Hun har undervist i pitching på adskillige startupforløb som Startupbuzz, Thinkubator og
Danish Tech Challenge både på hold og som individuel undervisning. Endvidere har hun et tæt samarbejde med bl.a. Danske Bank og DJØF, hvor hun underviser i personlig power med stemme og krop.

Forberedelse

Forud for workshoppen beder vi dig forberede en 1 minutters elevator-pitch, hvor du præsenterer dig selv og dit selskab. Derudover skal du forberede en 3 minutters pitch, hvor du præsenterer et projekt, som du arbejder med, hvori det fremgår, hvad du søger efter, f.eks. koproduktionspartnere, finansiering, tv-salg m.v. Status på projektet skal også fremgå. Der bliver tid på dagen til at arbejde med 3 min. pitchen.

Program for dagen

 9:00  Ankomst og kaffe 
 9:30  Ene og Lisbeth byder velkommen og kridter banen: Hvad skal kommunikeres, og hvad virker?
10:00 Elevator-pitch (1 min.) inkl. feedback fra Lisbeth og Ene
11:30 Introduktion til opgaven: Hvordan optimerer man sin pitch?
12:00 Frokost
12:45 Forberedelse af projekt-pitch
13:15 Alle pitcher og får feedback 
15:45 Afslutning 

Tid og sted

15. december 2015, kl. 9-16
DFI Mødelokale 4. sal, Gothersgade 55,
DK-1123 København K

Pris

Betaling 200 kr. pr person, som dækker forplejning.

Undervisere

Skuespiller Lisbeth Holdt Jørgensen, Voice Incorporated og Ene Katrine Rasmussen, Creative Europe Desk Danmark.

Tilmelding

Interesserede deltagere bedes henvende sig pr. mail til Mariann Nederby Madsen, mariannm@dfi.dk senest d. 7. december. Bemærk, at der kun er plads til 12 deltagere. Endelig tilmelding er bindende.