Praktiske ændringer for 60/40-ordningen22.8.2001
Det Danske Filminstitut
har med virkning pr. dags dato indført følgende ændringer i
sagsbehandlingen hvad angår ansøgningsforløb og kriterier for støtte.
Ændringerne er besluttet i konsultation med
Producentforeningen.
1.
ANSØGNINGSFRISTERDe hidtidige fire årlige ansøgningsfrister med svar
ca. 6 uger efter bortfalder. I stedet indføres løbende behandling af
ansøgninger om produktionsstøtte, som tilfældet allerede er med
udviklingsstøtte. Svar vil normalt foreligge inden for seks uger.

2.
KRITERIERPublikumspotentialet skal af DFI vurderes til at kunne være
minimum 175.000 solgte billetter (mod før minimum 100.000).
Da vurderingen af en
films potentiale på manuskriptplan er vanskelig, vil DFI acceptere et vist
risikoelement i vurderingen, men det er under forudsætning af at
producent, instruktør og distributør demonstrerer vilje til med konkrete
tiltag at forbedre filmens chancer for at nå et større
publikum.
Før DFI kan give tilsagn
om støtte, skal finansieringen, bortset fra DFI's andel, være bekræftet
med minimum Deal Memo'er - dvs. beløb og hovedbetingelser - og ansøgningen
skal som minimum være vedlagt distributionsaftale, lanceringsplan, liste
over bekræftede hovedrolleindehavere og hovedfunktioner. Inden for to uger
skal alt andet (jf. støttereglernes liste over materiale) være afleveret -
ellers revideres den lovede svardato indtil alt materiale er modtaget.

Evt. spørgsmål om
ovenstående bedes rettet til:
Områdedirektør Lars
Feilberg, tlt. 33 74 34 33Udviklingschef Lars Hermann, tlf. 33 74
34 51