Producer søges til New Danish Screen


Producer søges til New Danish Screen med tiltrædelse snarest. Produceren bliver en central kraft i opstarten af den udvidede støtteordning, der nu også omfatter dokumentarfilm. Produceren vil indgå i et nært samarbejde med den kunstneriske ledelse om sagsbehandling af ansøgninger til både dokumentar- og fiktionsfilm og skal fungere som rådgiver og sparringspartner for ansøgerne gennem hele filmens tilblivelsesproces.

Se detaljeret stillingsbeskrivelse på www.dfi.dk/jobs.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kunstnerisk leder Vinca Wiedemann, tlf. 33 74 36 75 eller udviklingschef Marianne Moritzen, tlf. 3374 3451.

Ansøgning sendes til Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K; mærket "Producer til New Danish Screen". Ansøgningen skal være Filminstituttet i hænde senest mandag den 25. juni 2007 klokken 12:00.